Zysk PGE w górę o 146 proc. Wynik segmentu OZE w dół

Zysk PGE w górę o 146 proc. Wynik segmentu OZE w dół
Henryk Baranowski, prezes PGE. Fot. Ministerstwo Energii

Największa państwowa grupa energetyczna pochwaliła się dużym wzrostem zysków za pierwsze trzy kwartały tego roku. Gorszy wynik po raz kolejny odnotował segment energetyki odnawialnej PGE.

Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że jej EBITDA wyniosła w pierwszych 9 miesiącach tego roku 6,108 mld zł wobec 4,786 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 28 proc.).

Największy wzrost wyniku EBITDA odnotował segment obrotu – z 320 mln zł do 614 mln zł, czyli o 92 proc. Segment energetyki konwencjonalnej poprawił wynik z 2,446 mld zł do 3,401 mld zł, a segment dystrybucji – z 1,685 mld zł do 1,807 mld zł.

REKLAMA

Spadek wyniku EBITDA w stosunku do pierwszych 9 miesięcy roku ubiegłego odnotował natomiast segment OZE – z 256 mln zł do 239 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w pierwszych trzech kwartałach br. 2,96 mld zł i był wyższy aż o 146 proc. w stosunku do wyniku odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (1,202 mld zł). Zysk na akcję wzrósł z 0,64 zł do 1,58 zł.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto po 9 miesiącach 2017 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 41,5 TWh (w tym 29,8 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 26,2 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 29,7 TWh. 

REKLAMA

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment energetyki konwencjonalnej PGE w 9 miesiącach 2017 r. wyniosła 163,9 zł/MWh.

Skonsolidowany zysk operacyjny Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) za 2016 rok wyniósł prawie 7,4 mld zł. To wynik gorszy o 10 proc. w porównaniu do roku 2015, co PGE tłumaczyła wyższym kosztem CO2, mniejszą kapitalizacją wydobycia, niższą zrealizowaną ceną energii, a dodatkowo niższym wolumenem produkcji.

W 2016 r. przychody ze sprzedaży PGE sięgnęły 28,092 mld zł wobec 28,542 mld zł w roku 2015.

Wynik EBITDA segmentu energetyki odnawialnej w 2016 r. (365 mln zł) był niższy od uzyskanego rok wcześniej, kiedy wyniósł 390 mln zł, zbliżając się do wyniku EBITDA odnotowanego za 2014 r.

Taką sytuację odnotowano mimo znacznego wzrostu generacji wiatrowej. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych PGE wzrosła w 2016 r. o 32 proc. r/r, osiągając wartość 1,08 TWh. To efekt znaczącego wzrostu potencjału wiatrowego PGE, który odnotowano w roku 2015.

PGE jest krajowym liderem w produkcji energii odnawialnej. Obszarem energetyki odnawialnej i świadczeniem regulacyjnych usług systemowych na mocy umowy z PSE zajmuje się należąca do grupy spółka PGE Energia Odnawialna, która administruje 36 elektrowniami wodnymi, 11 farmami wiatrowymi, w tym oddaną do użytku pod koniec 2015 r. drugą największą farmą wiatrową w Polsce (projekt Lotnisko o mocy 90 MW) oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar w powiecie żywieckim. Łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji OZE w PGE EO wynosi 1 955 MW.

red. gramwzielone.pl