Rosną ceny energii elektrycznej w hurcie

Rosną ceny energii elektrycznej w hurcie
Cena kontraktu rocznego w Polsce (k. fioletowy) w porównaniu z rynkiem niemiecki (k. pomarańczowy). Źródło: innogy

W ubiegłym miesiącu rosły ceny energii elektrycznej w najważniejszych indeksach. Ten trend był widoczny zarówno na rynku polskim, jak również w innych europejskich krajach. Ceny energii w kontraktach z dostawą na przyszły rok w Polsce nadal są powyżej poziomu notowanego choćby w Niemczech.

Analitycy koncernu energetycznego innogy informują, że średnioważony kurs rozliczeniowy BASE_Y-18 z notowań w dniach 12-25 października wyniósł 174,5 PLN/MWh, co oznacza wzrost o 4,7 PLN/MWh wobec poprzedniego dwutygodniowego okresu. Transakcje zawierane były w przedziale 172-176 PLN/MWh i był to rekordowy poziom notowań dla tego produktu.

W tym czasie pojawiły się informacje o niskim stanie zapasów węgla u niektórych wytwórców. Cena energii wspierana była także przez wysoki poziom cen surowców światowych osiągających rekordowe poziomy – zaznaczają analitycy innogy.

REKLAMA

Trend wzrostowy wystąpił także na światowym rynku węgla, dostawy na grudzień 2018 (API2) wzrosły o 3 USD/t do poziomu 85 USD/t. Pojawiające się informacje o możliwości przedłużenia ograniczenia wydobycia ropy przez kraje OPEC do końca 2018r. wywindowały ceny ropy do poziomu powyżej 85 USD/bbl (Brent).

Indeks IRDN24 za 25 dni października wyniósł 180,8 PLN/MWh, tj. o 10,4 PLN/MWh wyżej niż wycena BASE_M-10-17 z ostatniego dnia notowań (170,4 PLN/MWh). W przypadku godzin szczytowych IRDN8.22 dla dni roboczych osiągnął 228,3 PLN/MWh, co oznacza wzrost o 37 PLN/MWh w porównaniu z wyceną produktu PEAK5_M-10-17 (211,9 PLN/MWh).

W drugiej połowie października wystąpił dynamiczny wzrost cen, jak ocenia innogy, będący wynikiem niskiej generacji z wiatru oraz wysokiego poziomu planowanych i awaryjnych postojów bloków wytwórczych.

REKLAMA

Poziomy osiągane na RDN były w bieżącym roku rekordowe, dla przykładu IRDN.24 wyniósł 229,8 zł/MWh (17.10). 339 zł/MWh (18.10), 257,2 zł/MWh (21.10), 293,6 zł/MWh (23.10), a także 246,3 zł/MWh (24.10). W godzinach szczytowych wycena poszczególnych godzin osiągnęła często poziom 500-750 PLN/MWh, a maksimum 1031 PLN/MWh wystąpiło 18 października w godzinie 20. Tego dnia IRDN8.22 osiągnął rekordowe 455,3 PLN/MWh.

W tym dniu generacja z wiatru była minimalna, na poziomie poniżej 50 MW w godzinach szczytowych, przy ponad 5000 MW mocy zainstalowanej. Warto nadmienić, że na rynku bilansującym wystąpiły poziomy jeszcze wyższe, w najdroższych godzinach ceny zbliżyły się do maksymalnych możliwych poziomów, czyli 1500 PLN/MWh – zauważa innogy.

„Najdroższym” dniem okazał się poniedziałek 23 października, kiedy cena na rynku bilansującyym wyniosła 811,5 PLN/MWh (cała doba) oraz 1195 PLN/MWh w szczycie.

innogy podkreśla, że po spotkaniu trójstronnym na temat reformy systemu ETS, które odbyło się w dniu 12 października i na którym przy sprzeciwie Polski ostatecznie nie osiągnięto porozumienia co do zasad reformy systemu handlu emisjami CO2, spotowa wycena uprawnień do emisji cały czas utrzymywała się powyżej 7 EUR/MWh, okresowo zbliżając się do 8 EUR/MWh.

Analitycy innogy oceniają, że na taką sytuacje miały wpływ negocjacje związane z Brexitem co do kwalifikowalności uprawnień do emisji wydawanych dla Wielkiej Brytanii.

W ubiegłym miesiącu notowania energii w Niemczech z dostawą na rok 2018 przekroczyły rekordowe 37 EUR/MWh, aczkolwiek na koniec rozpatrywanego okresu nastąpiła korekta do poziomu 36,35 EUR/MWh. – Cały czas utrzymuje się presja cenowa z rynku francuskiego wynikająca z niepewności co do dostępności bloków jądrowych w najbliższych miesiącach – zauważa innogy.

red. gramwzielone.pl