W tym roku emisje CO2 wzrosną do rekordowego poziomu

W tym roku emisje CO2 wzrosną do rekordowego poziomu
TVA Web Team, flickr cc

Grupa kilkudziesięciu naukowców badających zmiany klimatu zapewnia, że w tym roku osiągniemy największy w historii poziom emisji CO2. – Prawdopodobnie jesteśmy na drodze wzrostu emisji CO2 w kolejnych latach, zamiast spadkuprzekonują naukowcy, wiążąc ten fakt z szybszym wzrostem globalnego PKB.

Grupa 76 naukowców z 15 krajów, zrzeszonych w ramach Global Carbon Project, przedstawiła wyliczenia, zgodnie z którymi w tym roku globalne emisje CO2, wynikające z ludzkiej aktywności, wzrosną o 2 proc. w porównaniu z danymi z roku 2016, osiągając poziom 37 mld ton.

Emisje u największego emitenta CO2, czyli w Chinach, mają w tym roku wzrosnąć o 3,5 proc., co ma być wynikiem silniejszego wzrostu gospodarczego.

REKLAMA

Natomiast u drugiego największego emitenta, czyli w USA, emisje CO2 mają spaść o 0,4 proc. Taki spadek – jak podkreślają naukowcy z Global Carbon Project – nie jest bynajmniej wiadomością całkiem pozytywną. Emisje w USA mają w tym roku spadać bowiem wolniej niż we wcześniejszych latach.

REKLAMA

Emisje w Unii Europejskiej mają się natomiast zmniejszyć o 0,2 proc., czyli również o mniej niż we wcześniejszych latach.

Niedawno naukowcy ze Światowej Organizacji Meteorologicznej ostrzegli, że w ubiegłym roku stężenie CO2 w atmosferze osiągnęło najwyższy poziom w historii, podkreślając, że rośnie ryzyko nieodwracalnych zmian klimatycznych, które mogą skutkować intensyfikacją nieprzewidywalnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, prowadząc m.in. do migracji ludności z terenów zagrożonych klęskami żywiołowymi i generując w ten sposób napięcia społeczne, gospodarcze i polityczne w innych częściach świata. 

Światowa Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological Organization, WMO) podała, że koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze osiągnęła rekordowy poziom – nienotowany przynajmniej od 800 tys. lat , co stawia pod znakiem zapytania możliwość zrealizowania celów wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych na szczycie klimatycznym, który odbył się w grudniu 2015 r. w Paryżu.

W ubiegłym roku stężenie CO2 w atmosferze miało sięgnąć 403,3 ppm wobec poziomu 400 ppm odnotowanego w roku 2015. WMO zaznacza, że to najwyższy wzrost koncentracji dwutlenku węgla od 30 lat, od kiedy prowadzone są badania.

red. gramwzielone.pl