Energia elektryczna do ogrzewania i ładowania EV będzie tańsza

Energia elektryczna do ogrzewania i ładowania EV będzie tańsza
Fot. Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt rozporządzenia nt. nowych taryf za energię, które mają wspierać przechodzenie gospodarstw domowych na ogrzewanie energią elektryczną. Dzięki nowym regulacjom ME chce również obniżyć koszty ładowania samochodów elektrycznych.

Głównym celem rozporządzenia jest wprowadzenie taryf z niższymi cenami i stawkami opłat w godzinach mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną – na przykład w nocy.

Obniżenie stawek opłat za pobór energii elektrycznej, w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania, ma być elementem rządowych działań mających na celu walkę ze smogiem.

REKLAMA

Zmiany regulacji w tym zakresie mają zachęcić do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie brak jest możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych – informuje resort energii.

Ministerstwo zakłada, że nowe propozycje taryf wesprą również rozwój elektrycznej motoryzacji. ME przypomina przy tym, że zgodnie z założeniami rządowego planu rozwoju elektromobilności, w Polsce miałoby się pojawić milion samochodów elektrycznych do 2025 r.

Jak informuje ME, przepisy rozporządzenia zakładają powstanie specjalnej, dodatkowej taryf dedykowanej odbiorcom w gospodarstwach domowych. Zmiany mają objąć zarówno sposób kalkulacji taryfy przedsiębiorstw obrotu jak i dystrybucji. Zaproponowano nową taryfę z niższymi o ok. 50 proc. niż w dzień cenami i stawkami opłat dystrybucyjnych dla energii dostarczanej w godzinach od 23 do 7.

REKLAMA

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat w przypadku energii elektrycznej zużywanej przez odbiorcę w pozostałym czasie pozostaną takie, jak dla odbiorcy korzystającego z taryfy G11 z jednostrefowym rozliczeniem za energię elektryczną.

– Odbiorca energii, żeby skorzystać z tańszego ogrzewania, nie będzie musiał zmieniać taryfy na tradycyjną taryfę strefową z wyższymi niż w taryfie jednostrefowej (G11) stawkami opłat w dzień i niższymi w nocy. Odbiorca nie będzie musiał więc zmieniać swoich dotychczasowych nawyków związanych z korzystaniem z energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ponieważ jego zużycie, nie związane w ogrzewaniem pomieszczeń, nie będzie miało znacznego wpływu na wzrost opłat – informuje resort energii.

Odbiorca, który zdecyduje się na skorzystanie z nowej taryfy, będzie musiał jednak wnieść jednorazową opłatę aktywacyjną. Jak zaznacza Ministerstwo Energii, opłata ma stanowić bufor dla odbiorców nie ogrzewających mieszkań energią czy nie zużywających energii do ładowania samochodów elektrycznych. – Przejściem na nową taryfę mogą być zainteresowani odbiorcy, którzy będą chcieli zaoszczędzić na cenie energii korzystając z urządzeń w nocy. Dla osób ogrzewających mieszkanie energią opłata aktywacyjna nie jest dużym wydatkiem w porównaniu z możliwymi oszczędnościami – zapewnia ME.

– Dostępne obecnie taryfy dwustrefowe zakładają zazwyczaj tańsze stawki opłat w godzinach od 22-6 oraz w dzień od 13 do 15. Zgodnie z krzywą dobową zapotrzebowania na moc od 13 do 15, zapotrzebowanie na moc jest bardzo wysokie (latem występują wtedy szczyty zapotrzebowania ma moc). Zachęcanie odbiorców do zużywania energii elektrycznej w tych godzinach jest więc niewłaściwe, szczególnie mając na uwadze potrzebę łagodzenia krzywych zapotrzebowania. Dlatego też w zaproponowanej przez Ministerstwo Energii taryfie zamiast dodatkowych godzin w południe odbiorca będzie mógł korzystać z taniej energii o godzinę dłużej rano – czytamy w uzasadnieniu do nowego projektu rozporządzenia ME.

Korzyści ma odnieść również energetyka. Jak wylicza Ministerstwo, zmiana krzywej dobowego zużycia energii elektrycznej powinna przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, zmniejszenia nakładów ponoszonych na bilansowanie systemu elektroenergetycznego, a dodatkowo może ograniczyć konieczność modernizacji i rozbudowy sieci.

Opublikowany wczoraj i datowany na 10 listopada 2017 r. projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl