Aukcje w Meksyku z cenami rzędu 20 USD/MWh

Aukcje w Meksyku z cenami rzędu 20 USD/MWh
Fot. Enel

W Meksyku odnotowano kolejny rekord cen energii zaofeorowanych przez inwestorów w systemie aukcyjnym. Ostatnią meksykańską aukcję zdominowała fotowoltaika, która zagospodarowała 55 proc. nagrodzonego potencjału, mimo, że aukcja była technologicznie neutralna i można było do niej zgłosić również projekty w energetyce konwencjonalnej. 

W całej aukcji przyznano prawo do sprzedaży energii z 15 projektów o łącznej mocy 2,562 GW. W tym 9 dotyczy farm fotowoltaicznych, 5 farm wiatrowych, a jeden projekt zakłada budowę elektrowni gazowej. Łączną wartość inwestycji meksykańskie władze oceniły na 2,4 mld dolarów.

W przypadku projektów nagrodzonych wsparciem przeciętna cena, po której będzie sprzedawana energia, wyniesie zaledwie 20,57 USD/MWh. To – jak podkreśla meksykański rząd – jeden z najniższych poziomów na globalnym rynku energetycznym.

REKLAMA

To jednocześnie cena o 1/3 niższa niż w poprzedniej, drugiej meksykańskiej aukcji oraz o połowę niższa od uzyskanej w pierwszej aukcji.

W ostatniej aukcji najniższe ceny, na poziomie 17,7 USD/MWh, zaproponował włoski koncern energetyczny Enel dla swoich projektów wiatrowych. W przypadku energetyki słonecznej najniższe ceny rzędu 19,7 USD/MWh zaproponowało japońsko-chińskie konsorcjum Mitsui i Trina Solar.

To najniższe ceny uzyskane dotąd w aukcjach w Ameryce Południowej i niemal najniższe na świecie. Wcześniej rekord padł w ostatniej aukcji w Chile, w której Enel zaproponował sprzedaż energii z fotowoltaiki po cenie zaledwie 21,48 USD/MWh.

Najniższą cenę w globalnym sektorze OZE zgłoszono natomiast w aukcji przeprowadzonej w Arabii Saudyjskiej na potencjał fotowoltaiki rzędu 300 MW. Arabski fundusz Masdar zaoferował cenę energii wynoszącą tylko 17,86 USD/MWh.

Dominacja europejskich koncernów energetycznych

Ostatnia aukcja była trzecią zorganizowaną dotąd w Meksyku.  

Wielkim wygranym meksykańskiej aukcji okazał się po raz kolejny włoski koncern energetyczny Enel, który zabezpieczył prawa do sprzedaży energii z projektów o łącznej mocy 593 MW.

Chodzi o cztery farmy wiatrowe, które mają zostać uruchomione do połowy 2020 r., po czym będą produkować w skali roku łącznie około 2,09 TWh energii elektrycznej. Największa z nich, o mocy 244 MW, ma produkować niemal 850 GWh energii elektrycznej rocznie.

REKLAMA

W poprzedniej aukcji w Meksyku Włosi zabezpieczyli prawo do sprzedaży energii z gigantycznej farmy fotowoltaicznej o mocy 754 MW, która już jest w trakcie budowy.

Ostatnio włoski koncern sprzedał 80 proc. udziałów w swoim meksykańskim portfelu inwestycji obejmującym uruchomione instalacje o mocy 429 MW oraz projekty w trakcie realizacji o mocy 1,283 GW. Ich współwłaścicielami staną się fundusze emerytalne z Kanady i Meksyku – Caisse de dépot et placement du Québec oraz CKD Infraestructura México S.A. de C.V.

Wygranym meksykańskiej aukcji jest również francuski koncern energetyczny Engie, który zabezpieczył prawo do sprzedaży energii dla projektów o łącznej mocy 687,8 MW, których realizacja ma kosztować około 580 mln dolarów.

Francuski koncern zapowiada zainwestowanie na meksykańskim rynku odnawialnych źródeł energii do roku 2020 około 800 mln dolarów i budowę potencjału sięgającego 900 MW.

Podczas dwóch wcześniejszych meksykańskich aukcji Engie zabezpieczyło prawa do sprzedaży energii z instalacji OZE o łącznej mocy 209 MW, w tym 51,8 MW przypada na energetykę wiatrową, a reszta na energetykę słoneczną. Wartość tych inwestycji oceniono na 215 mln dolarów.

Beneficjentem meksykańskiej aukcji będzie też wywodząca się z Hiszpanii Acciona, która zabezpieczyła prawa do sprzedaży energii dla projektu wiatrowego o mocy 52 MW, który ma zostać uruchomiony już w drugiej połowie przyszłego roku w stanie Tamaulipas. Acciona skutecznie złożyła swoje oferty również w dwóch poprzednich meksykańskich aukcjach.

35 proc. energii z OZE do roku 2024

Zliczając wszystkie nagrodzone projekty z trzech dotychczasowych aukcji potencjał wytwarzania energii w Meksyku powinien wzrosnąć o 7,451 GW, co przełoży się na inwestycje oszacowane przez meksykański rząd na 9 mld dolarów.

Meksykańskie ministerstwo energetyki wylicza, że na początku funkcjonowania obecnego rządu udział energii wiatrowej i słonecznej w krajowym miksie energetycznym wynosił 4 proc., a dzięki przeprowadzeniu dotychczasowych aukcji udział tych źródeł powinien wzrosnąć do 11 proc.

Tymczasem wyznaczony przez rząd cel udziału OZE w meksykańskim miksie energetycznym to 35 proc. do roku 2024.

Meksykański rząd ogłaszając wyniki ostatniej aukcji, już zapowiedział przeprowadzenie kolejnych, które odbędą się w 2018 r. 

red. gramwzielone.pl