Parlament Europejski za ambitniejszym celem OZE na 2030

Parlament Europejski za ambitniejszym celem OZE na 2030
Pixabay

Pod koniec ubiegłego tygodnia Komisja Europejska zapowiedziała zmianę celu w zakresie udziału OZE w unijnym miksie energetycznym na rok 2030 z forsowanego wcześniej poziomu 27 proc. do 30 proc. Dzisiaj Parlament Europejski potwierdził po raz kolejny, że chce przyjęcia jeszcze ambitniejszej strategii rozwoju odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej.

Dzisiaj Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego zagłosowała za przyjęciem celu udział zielonej energii w miksie energetycznym Unii Europejskiej w roku 2030 na poziomie przynajmniej 35 proc.

To poziom dużo ambitniejszy niż ten, na który w 2014 r. zgodziła się Rada Europejska i który szefowie państw UE określili wówczas na 27 proc., a także ambitniejszy niż cel wskazywany przez Komisję Europejską.

REKLAMA

Wcześniej KE popierała cel 27 proc., jednak  w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Brukseli opowiedzieli się podczas prezentacji raportu z postępów w pracach nad budową unii energetycznej za ustanowieniem celu na poziomie 30 proc.

Taki poziom nie satysfakcjonuje jednak europejskiego sektora odnawialnych źródeł energii, który chce przyjęcia wyższego celu na poziomie 35 proc.

Za takim poziomem kilka tygodni temu opowiedziała się pracująca w Parlamencie Europejskim komisja ds. środowiska (ENVI), a dzisiaj – dosyć niespodziewanie – taki sam cel poparła kierowana przez prof. Jerzego Buzka Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).

Chcemy, by Europa miała ramy prawne, które wytrzymają próbę czasu i będą promować rozwój energii odnawialnej, by ułatwić transformację energetyczną. Dlatego uważam, że powinniśmy być ambitniejsi – powiedział członek Parlamentu Europejskiego i komisji ITRE José Blanco López.

W obowiązującej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii, przyjętej w  2009 r., ustanowiono, że do 2020 roku przynajmniej 20 proc. łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej musi obowiązkowo pochodzić ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

W październiku 2014 roku na szczycie Unii Europejskiej państwa członkowskie uzgodniły, że udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii przez UE powinien wynieść 27 proc. do 2030 roku.

Ostatnie informacje płynące z Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego pozwalają przypuszczać, że ostatecznie unijny cel OZE na rok 2030 zostanie zwiększony ponad uzgodnione w 2014 roku 27 proc.

Rada Europejska oprócz wyznaczenia celu 27 proc. na rok 2030 zgodziła się, aby był on obligatoryjny tylko na poziomie Unii Europejskiej, bez wyznaczania obligatoryjnych celów dla poszczególnych państw członkowskich – tak jak w przypadku zapisanych w obecnej dyrektywie OZE indywidualnych celów na rok 2020.

Dla Polski cel OZE na rok 2020 wynosi 15 proc., zliczając zużycie energii nie tylko w elektroenergetyce, ale również w ciepłownictwie i transporcie. W roku 2015 udział OZE w polskim miksie energii wynosił 11,8 proc. W tym czasie udział OZE w miksie energetycznym na poziomie całej Unii Europejskiej wynosił 16,7 proc.

Brak indywidualnych celów dla poszczególnych państw członkowskich na rok 2030 wprowadza w europejskim sektorze energetyki odnawialnej niepewność co do chęci poszczególnych rządów do wspierania nowych inwestycji w OZE.

W zamian Komisja Europejska chce, aby każdy z krajów członkowskich przygotowywał krajowe plany rozwoju OZE, które będą z nią konsultowane i które mają zapewnić osiągnięcie celu na 2030 r. na poziomie całej Unii.

Nowa dyrektywa OZE ma wejść w życie z początkiem 2021 r.

red. gramwzielone.pl