Bruksela zaakceptowała nowe mechanizmy wsparcia dla OZE w Polsce

Bruksela zaakceptowała nowe mechanizmy wsparcia dla OZE w Polsce
Fot. Andrés Caldera, flickr cc

Droga do przyjęcia przygotowanej przez rząd nowelizacji ustawy o OZE zostaje otwarta. Dotąd blokowały ją przeciągające się rozmowy z Komisją Europejską na temat zgodności proponowanych regulacji z unijnymi zasadami pomocy publicznej. Dzisiaj KE informuje o ich zaakceptowaniu.

Komisja Europejska podaje, że uznała za zgodne z unijnym prawem konkurencyjności proponowane przez polski rząd nowe zasady wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE, do którego wpisano zatwierdzone przez KE regulacje, Ministerstwo Energii opublikowało jeszcze przed wakacjami. Do upublicznionego wówczas projektu wpisano datę wejścia w życie już na wrzesień br.

REKLAMA

Później jednak prace nad nowelizacją jeszcze na etapie procedowania w rządzie przeciągały się i do tej pory nie została ona skierowana do prac w parlamencie. Ministerstwo Energii tłumaczyło opóźnienie rozmowami z Komisją Europejską na temat zgodności proponowanych, nowych mechanizmów wsparcia dla OZE z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Dzisiaj Komisja Europejska poinformowała w końcu o zaakceptowaniu nowych mechanizmów wsparcia dla OZE, które chce wdrożyć Ministerstwo Energii.

Bruksela zaznacza, że budżet zatwierdzonych przez nią nowych mechanizmów wsparcia dla OZE w Polsce wyniesie 40 mld zł. KE wspomina, że beneficjenci nowego systemu będą wybierani w drodze aukcji, z których ostatnia ma się odbyć do 30 czerwca 2021 r. Komisja zaznacza przy tym, że dwie pierwsze rundy aukcji już się odbyły – pod koniec grudnia 2016 r. i czerwca br.  

REKLAMA

W komunikacie Bruksela wymienia również system taryf gwarantowanych dla instalacji o mocy do 500 kW, a także system wsparcia w postaci premii ponad cenę energii uzyskaną dla rynku, który może objąć również większe instalacje o mocy powyżej 500 kW.

Komisja nie wymienia przy tym technologii, które będą mogły objąć wspomniane mechanizmy wsparcia.

Tłumacząc zasady zaakceptowanego systemu premii, KE zaznacza, że „beneficjenci otrzymają premię jedynie, gdy rynkowa cena energii elektrycznej będzie niższa od ceny zgłoszonej w aukcji”. – Premia ma pomóc inwestorom w zrekompensowaniu kosztów, których nie można pokryć sprzedając energię na rynku i w ten sposób zapewnić sensownego zwrotu z inwestycji – czytamy w komunikacie KE.

Bruksela dalej informuje, że zaakceptowany przez nią system wsparcia dla OZE w Polsce będzie finansowany z opłaty przenoszonej na rachunki odbiorców końcowych. KE dodaje, że polski rząd notyfikował również zmniejszenie tej opłaty dla niektórych energochłonnych sektorów, a Komisja uznała, że te preferencje są zgodne z unijnym prawem.

Więcej o regulacjach wpisanych do opublikowanego w czerwcu br. rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE, który po akceptacji Brukseli może trafić w końcu do prac w parlamencie, w artykule: ME opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE. Co się zmieni?

red. gramwzielone.pl