II Kongres Energetyczny w Małopolsce

II Kongres Energetyczny w Małopolsce
lydurs, flickr cc-by-2.0
Zapraszamy do udziału w II Kongresie Energetycznym w Małopolsce, którego tematem przewodnim będzie {więcej}„Energia dla Gospodarki”.  Organizatorami  wydarzenia są Województwo Małopolskie, Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A. oraz Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o.
REKLAMA

Kraków 14 maja 2012 r.
Miejsce obrad: Elektrociepłownia Kraków S.A.
Kraków, ul. Ciepłownicza 1


We współczesnym świecie jesteśmy obserwatorami ścisłej korelacji pomiędzy poziomem zużycia energii czy wielkością posiadanych jej zasobów, a rozwojem gospodarczym społeczeństw. Tak rozumiana energia staje się strategicznym produktem wytwarzanym przez gospodarkę oraz produkowanym dla niej i dla jej potrzeb. Efektywność wykorzystania energii jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na koszty produkcji, rozwój przedsiębiorstw, konkurencyjność produktów i usług, a także na społeczne koszty utrzymania i poziom życia mieszkańców. Energetyka stanowi zatem – bez wątpienia ‑ bazę, na której opiera się nowoczesna gospodarka i przemysł i na której opiera się życie współczesnego człowieka.

 
Z perspektywy regionu niezwykle ważne jest stworzenie stabilnych możliwości dla inwestowania w infrastrukturę energetyczną. Wielkim wyzwaniem i potrzebą jest zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zintegrowane planowanie poprawiające efektywność w dwóch podstawowych sektorach gospodarki – budownictwie
i przemyśle.
 
Umiejętność właściwego prognozowania potrzeb energetycznych, z uwzględnieniem ekonomicznych i gospodarczych aspektów powstających planów, daje wyjątkową szansę zapewnienia harmonijnego i stabilnego wzrostu gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego województwa. Narzędziem realizacji polityki energetycznej w Małopolsce będzie przygotowywany Regionalny Plan Energetyczny, którego pierwsze założenia zostaną zaprezentowane podczas Kongresu.
 
Zapraszamy do  udziału w dyskusji i rejestracji na stronie www.maes.pl/kongres2/.
 
Udział w Kongresie nie jest związany z żadną dodatkową opłatą. 

REKLAMA