PGE Dystrybucja zwiększy możliwości przyłączania OZE

PGE Dystrybucja zwiększy możliwości przyłączania OZE
Fot. Fraunhofer ISE

PGE Dystrybucja podpisała umowę na unijne dofinansowanie projektu zakładającego modernizację linii 100 kV na odcinku Poniatowa-Nałęczów. Jak zapewnia spółka, dzięki tej inwestycji na terenie Lubelszczyzny zwiększy się możliwość przyłączania odnawialnych źródeł energii.

Projekt o nazwie „Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa-Nałęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” ma zwiększyć techniczną możliwość przyłączania kolejnych źródeł czystej energii na tym obszarze.

PGE Dystrybucja każdego roku inwestuje setki milionów złotych w modernizację systemu energetycznego. Podpisane dzisiaj umowy umożliwiają współfinansowanie projektu ważnego dla polepszania współpracy operatora systemu energetycznego ze źródłami OZE – komentuje Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

REKLAMA

Całkowita wartość projektu to 17 mln zł, z czego ponad 7 mln zł będzie pochodzić z unijnego dofinansowania.

Środki zostaną przekazane w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020. Projekt realizować będzie PGE Dystrybucja Oddział Lublin.

REKLAMA

To kolejna dotacja pozyskana przez PGE Dystrybucję z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020.

W połowie ubiegłego roku spółka otrzymała dofinansowanie z działania 7.1. „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii” na projekt modernizacji sieci elektroenergetycznej na terenie Rzeszowa. Projekt „Przeizolowanie sieci 6 kV miasta Rzeszowa na napięcie 15 kV – modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna” ma poprawić możliwości techniczne sieci w tym rejonie Podkarpacia.

Wartość tego projektu  oszacowano na ponad 58 mln zł, a łączna wartość realizowanych przez spółkę przedsięwzięć, które uzyskały wcześniej dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, wynosiła wówczas niespełna 110 mln zł.

W ramach tego samego działania z programu POIiŚ w grudniu 2016 roku PGE Dystrybucja podpisała dwie inne umowy na realizację projektów modernizacyjnych zwiększających możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznych nowych wytwórców OZE.

Pierwszy z nich dotyczy rejonu Sieradza. Chodzi o projekt „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie łódzkim”. Druga umowa dotyczy modernizacji sieci w przygranicznym rejonie południowo-wschodniej Polski w ramach projektu „Budowa linii 110 kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa”.

red. gramwzielone.pl