Dotacje na kogenerację i trigenerację na Dolnym Śląsku

Dotacje na kogenerację i trigenerację na Dolnym Śląsku
Fot. Images of Money, flickr cc

Na inwestycje związane z wykorzystaniem kogeneracji lub trigeneracji będzie można otrzymać dofinansowanie w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Na inwestorów czeka do podziału 32,9 mln zł.

Stawiamy na efektywne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu. To jest przyszłość. Bardzo nam zależy na rozwoju źródeł energii, które będą zarówno efektywne energetycznie jak i przyjazne dla środowiska. Stąd też kolejne dotacje na kogenerację, którą  uznano za jeden z najlepszych sposobów oszczędzania energii pierwotnej, zmniejszania emisji CO2 i innych szkodliwych związków chemicznych. Skorzystamy na tym wszyscy, zarówno my mieszkańcy jak i środowisko. Szczególnie liczę na lepsze powietrze w naszym regionie. Kogeneracja to wytwarzanie energii lokalnie, a lokalne źródła energii to także lokalne zatrudnienie – komentuje dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Renata Granowska.

Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujące również odnawialne źródła energii.

REKLAMA

Wsparcie unijne mogą otrzymać także projekty na rozbudowę i modernizacje sieci ciepłowniczych. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia realizowane na terenie Dolnego Śląska.

REKLAMA

Po dotacje mogą sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa energetyczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki naukowe, uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia, organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, podmioty lecznicze oraz ich konsorcja oraz przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja musi się zakończyć do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej od 16 stycznia do 23 marca 2018 r.

red. gramwzielone.pl