PSE szykuje drugi przetarg na DSR

PSE szykuje drugi przetarg na DSR
Fot. Daniel Oines, flickr cc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowują drugi przetarg na świadczenie usług zarządzania popytem (Demand Side Response, DSR), który będzie prowadzony dla części Programu Gwarantowanego oraz dla Programu Bieżącego. W pierwszym przypadku PSE chce zamówić moc gwarantowaną rzędu 500 MW.

PSE tłumaczy, że ryzyko wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest neutralizowane poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego, polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach.

Aby zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału DSR, PSE S.A. opracowały i wdrożyły nowy model interwencyjnych usług DSR, aktywizując stronę popytową i rozszerzając wachlarz uczestników.

REKLAMA

Przetarg został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy tzw. Programu Gwarantowanego, który obejmie pakiet letni na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz wolumen mocy gwarantowanej 500 MW. Natomiast pakiet zimowy obejmie okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r., przy takim samym wolumenie mocy gwarantowanej 500 MW. Druga część przetargu dotyczy tzw. Programu Bieżącego na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

PSE informuje o zmianach, które wprowadzi w Programie Gwarantowanym. Chodzi m.in. o aktualizację limitów cen ofertowych, zwiększenie górnego limitu mocy gwarantowanej produktu PG do 200 MW, składanie JEDZ i KRK tylko dla 10 MW, wprowadzenie awaryjnego kanału komunikacji pomiędzy PSE S.A. i wykonawcami, zmianę w zakresie testów i substytutów – w tym uzależnienie okresu rozpoczęcia wypłaty za gotowość od przejścia testu obowiązkowego oraz doprecyzowanie zasad wyznaczania okresu niedyspozycyjności.

REKLAMA

Zmiana ma polegać także na wprowadzeniu w ścieżce A wyznaczania baseline metodą planowania, liniowej zależności wypłaty za gotowość od błędu planowania w przedziale 50 proc. do 60 proc., a także na umożliwieniu przydzielenia tzw. ścieżki A od pierwszego dnia świadczenia usługi – możliwość przesyłania planów pracy przed okresem świadczenia umowy – wymóg min. 5 planów.

W Programie Bieżącym wprowadza się również zwiększenie górnego limitu mocy gwarantowanej produktu PG do 200 MW, utworzenie awaryjnego kanału komunikacji pomiędzy PSE S.A. i wykonawcami, a także możliwość przydzielenia ścieżki A od pierwszego dnia świadczenia usługi.

PSE informuje, że na przełomie lutego i marca br. przeprowadzi spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną oba programy, a także zostaną omówione zasady udziału w przetargu.

Prace nad udoskonaleniem warunków świadczenia usługi DSR prowadziliśmy prawie od  początku września minionego roku. Dzięki uwagom zgłoszonym przez wykonawców usługi oraz doświadczeniom wynikającym z przeprowadzonych obowiązkowych testów IP-DSR, uszczegółowiliśmy zapisy umowne oraz doprecyzowaliśmy zasady świadczenia usługi, co  powinno wpłynąć na rozwój rynku DSR w Polsce. Liczymy, że dzięki tym zmianom zakontraktujemy większy potencjał dostępnych na rynku mocy, które będą gotowe redukcji na polecenie OSP – komentuje Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu PSE. 

red. gramwzielone.pl