Konferencja MG dot. pakietu ustaw energetycznych

Konferencja MG dot. pakietu ustaw energetycznych
Clearly Ambiguous, flickr cc-by-2.0

Już jutro Ministerstwo Gospodarki poinformuje o stanie prac nad pakietem ustaw energetycznych – w tym nad drugim projektem ustawy o odnawialnych {więcej}źródłach energii. 

Na godzinę 9.30 zaplanowano jutro konferencję szefa resortu gospodarki Waldemara Pawlaka, który poinformuje o stanie prac nad nowymi wersjami ustaw energetycznych – Prawa Energetycznego, ustawy Prawo Gazowe i ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

REKLAMA

Niewiadomo jeszcze, czy podczas konferencji wicepremiera Pawlaka upublicznione zostaną nowe projekty wyżej wymienionych ustaw, jednak wiele wskazuje na to, że przedstawione zostaną jedynie ich założenia. Projekty ustaw energetycznych zostały zaprezentowane po raz pierwszy w grudniu 2011 roku, jednak po fali krytyki, która spotkała proponowane regulacje m.in. ze strony środowiska związanego z enrgetyką odnawialną, Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało ponowne przygotowanie projektów ustaw uwzględniających część propozycji, które wpłynęły do resortu podczas konsultacji społecznych. 

REKLAMA

Według zapowiedzi przedsatwicieli MG, ustawa o OZE w swojej drugiej wersji ma dać większe gwarancje inwestorom planującym inwestycje w branży energii odnawialnej i powinna stworzyć bardziej sprzyjające otoczenie regulacyjne zwłaszcza dla mniejszych projektów z zakresu źródeł odnawialnych. Od pewnego czasu mówi się m.in. o wprowadzeniu dla tzw. mikroinstalacji OZE systemu taryf gwarantowanych (feed-in tariffs), czyli stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż zielonej energii, z których będą mogły korzystać gospodarstwa domowe posiadające instalacje OZE. Więcej informacji na ten temat powinniśmy poznać jutro. 
gr