Giełda kooperacyjna branży OZE w Poczdamie

Giełda kooperacyjna branży OZE w Poczdamie
INTERSOLAR PRESS

Zapraszamy na giełdę kooperacyjną, w której wezmą udział przedstawiciele europejskich firm związanych z zieloną energią. {więcej}

Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i firma Komfort International jako partner organizacyjny imprezy w Polsce przygotowują obecnie 15 edycję Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej Green Ventures 2012 która odbędzie się w Poczdamie w dniach 13 -15 czerwca 2012 roku.
 
Giełda kooperacyjna „Green Ventures” odbywa się corocznie od 1998 roku i zalicza się do największych tego typu imprez na terenie Niemiec. Jest to obecnie jest największa platforma nawiązywania kontaktów w zakresie produkcji, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się ochroną środowiska, budownictwem  oraz z branży energetycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na energie odnawialne. Koncepcja Giełdy Kooperacyjnej Green Ventures związana  z organizacją  spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w danej branży zapewnia uczestnikom najbardziej efektywne wykorzystanie możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami oraz pozyskanie nowych zleceń, klientów, dostawców a także transfer  wiedzy.

REKLAMA

Tegoroczna giełda poświęcona jest następującym zagadnieniom:
 
–  WODA, POWIETRZE, GLEBA – Oczyszczanie wody i ścieków, dystrybucja, planowanie i użytkowanie wody, ochrona powietrza i ziemi, ewidencja geodezyjna, rekultywacja, poszukiwanie zasobów naturalnych
–  ENERGIA I BUDOWNICTWO – Planowanie, pozyskiwanie, dystrybucja energii, energia odnawialna, produkcja energii cieplnej i jej oszczędzanie, energia z odpadów, kogeneracja techniki izolacyjne, budownictwo ekologiczne i innowacyjne, planowanie architektoniczne, modernizacja i restauracja budynków, recycling budowlany, metody budowania i osprzęt do tego
–  RECYCLING I SUROWCE WTÓRNE – Gospodarka odpadami, wykorzystanie surowców wtórnych, zbieranie i transport surowców wtórnych i ich zastosowanie przemysłowe.

REKLAMA

Na tegorocznym ‘Green Ventures 2012’ już zapowiedziały swój udział firmy, instytucje oraz organizacje z Turcji, Danii, Finlandii, WNP i Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Węgier, Brazylii,  Niemiec, Polski a także wielu innych krajów. Od 1998 roku w imprezie rok rocznie bierze udział ok. 250 – 300 firm z ok. 35 krajów. W ubiegłych latach w imprezie tej wzięło udział ponad 3.900 firm z 103 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.
Impreza obejmuje – oprócz bezpośrednich rozmów pomiędzy firmami – również zwiedzanie innowacyjnych firm działających w dziedzinie energetyki odnawialnej i ochronie środowiska.

Więcej informacji na temat imprezy, oraz formularz do zgłoszenia on-line i w formie faksowej zawarte jest w załączonym materiale i na stronie:
www.green-ventures.com
 
Lub bezpośrednio u partnera programu Green Ventures w Polsce:
 
KOMFORT INTERNATIONAL
Tel/fax: +48 22 854 10 27
Tel: +48 69 156 57 56
 
E-mail: biuro@komfort-international.com
           www.komfort-international.com