Eurostat: Polska dalej od celu OZE na 2020 r.

Eurostat: Polska dalej od celu OZE na 2020 r.
Udział OZE w krajowych miksach energii za 2016 r. Źródło: Eurostat

Unijna agencja statystyczna opublikowała dane na temat udziału źródeł odnawialnych w miksach energetycznych krajów Unii Europejskiej za 2016 rok. W przypadku naszego kraju ten udział zmniejszył się w stosunku do wyników notowanych we wcześniejszych latach.

Eurostat informuje, że udział OZE w unijnym miksie konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie wyniósł w 2016 roku 17 proc. (16,7 proc. w roku 2015) wobec unijnego celu na rok 2020, który wynosi 20 proc.

W 2016 roku największy udział w krajowych miksach energetycznych odnawialne źródła posiadały w Szwecji (53,8 proc.), Finlandii (38,7 proc.), na Łotwie (37,2 proc.), w Austrii (33,5 proc.) i w Danii (32,2 proc.).

REKLAMA

Najniższy udział OZE Eurostat odnotowuje natomiast w Luksemburgu (5,4 proc.), na Malcie i w Holandii (po 6 proc.). Pierwszy z tych krajów już zawarł umowę na tzw. transfery statystyczne zielonej energii w celu dojścia do swojego krajowego celu OZE na rok 2020. Luksemburg kupi „wirtualną” energię odnawialną od Litwy, która już teraz ma jej w nadmiarze w stosunku do swojego celu na 2020 r.

Eurostat wskazuje, że wśród 28 krajów Unii Europejskiej w roku 2016 swoje, krajowe cele OZE na rok 2020 wypełniało 11 państw, w tym Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja. Ponadto blisko wypełnienia celu była Austria, której zabrakło 1 pkt proc. W tym gronie zwraca uwagę duży udział państw byłego bloku wschodniego. Niestety nie można do nich na razie zaliczyć Polski i wiele wskazuje, że celu na 2020 r. możemy nie osiągnąć.

Eurostat wskazuje, że w 2016 r. udział OZE w miksie konsumpcji energii spadł w naszym kraju do 11,3 proc. w stosunku do 11,7 proc. w roku 2015 i wobec 11,5 proc. w roku 2014. Cel dla Polski na rok 2020 to poziom 15 proc.

REKLAMA

Najdalej od wywiązania się z celu udziału zielonej energii w krajowych miksach energetycznych w roku 2016 były Francja (16 proc. wobec celu 23 proc.), Irlandia (9,5 proc. wobec celu 16 proc.), Wielka Brytania (9,3 proc. wobec 15 proc.) oraz Luksemburg (5,4 proc. wobec celu 11 proc.).

W tym gronie zwraca uwagę obecność Wielkiej Brytanii, która posiada już stosunkowo wysoki udział OZE w swoim miksie wytwarzania energii elektrycznej, jednak po uwzględnieniu energetyki cieplnej i transportu ogólny udział zielonej energii wypada znacznie gorzej.

Podobna sytuacja dotyczy Niemiec, gdzie już ponad 1/3 energii elektrycznej jest produkowana ze źródeł odnawialnych, jednak ogólny udział OZE w niemieckim miksie wyniósł w roku 2016 jedynie 14,8 proc. wobec celu na rok 2020 na poziomie 18 proc.

W informacjach przedstawionych przez Eurostat zwraca uwagę wysoki udział OZE w krajowych miksach energii europejskich państw, które pozostają poza strukturami UE i nie są związane unijnymi zobowiązaniami w tym zakresie.

W 2016 roku udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Islandii wynosił 72,6 proc., w Norwegii sięgał 67,5 proc., w Albanii wynosił 38 proc., w Czarnogórze 33 proc., a w Macedonii 28 proc.

red. gramwzielone.pl