PGE łączy spółki z obszaru OZE

PGE łączy spółki z obszaru OZE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Energetycznej spółki PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o. połączą się. To element realizowanego od kilku lat planu skonsolidowania wszystkich spółek i aktów PGE związanych z energetyką odnawialną.

Zarząd spółki PGE Energia Odnawialna S.A. przyjął plan przejęcia przez PGE EO kolejnych spółek i aktywów w ramach grupy PGE, które były związane z obszarem odnawialnych źródeł energii, już w roku 2015.

Obecnie PGE Energia Odnawialna administruje 14 farmami wiatrowymi o mocy 542,7 MW, 29 elektrowniami wodnymi o mocy 95,8 MW, 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi o mocy 1,542 GW oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar w powiecie żywieckim.

REKLAMA

Łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii należących do PGE wynosi ponad 2,181 GW. To około 1/4 całkowitego potencjału OZE w naszym kraju.

Oprócz wytwarzania energii elektrycznej z OZE do podstawowych zadań PGE EO należy świadczenie regulacyjnych usług systemowych, które są realizowane na mocy umowy zawartej z operatorem krajowego systemu elektroenergetycznego PSE S.A.

REKLAMA

Usługi regulacyjne realizowane są przez cztery elektrownie szczytowo-pompowe o łącznej mocy zainstalowanej 1,542 GW. Dwie z nich – ESP Żarnowiec (716 MW) oraz ESP Porąbka-Żar (540 MW) – są największymi tego typu obiektami w Polsce.

Jak zapewnia PGE EO, jej elektrownie szczytowo-pompowe pozostają w gotowości do odbioru nadwyżki mocy z sieci elektroenergetycznej i jeżeli zachodzi taka potrzeba, uzupełniają niedobory mocy w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego.

Segment energetyki odnawialnej w grupie PGE wypracował za pierwsze trzy kwartały 2017 r. zysk 239 mln zł wobec 256 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik EBITDA segmentu energetyki odnawialnej w całym 2016 r. (365 mln zł) był niższy od uzyskanego rok wcześniej, kiedy wyniósł 390 mln zł, zbliżając się do wyniku EBITDA odnotowanego za 2014 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. produkcja energii w elektrowniach wiatrowych PGE wzrosła o 21 proc. r/r, osiągając wartość 0,85 TWh – co jak tłumaczy PGE – było efektem sprzyjających warunków pogodowych. Od dwóch lat PGE nie oddało do użytku żadnej nowej farmy wiatrowej.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za trzy kwartały 2017 r. wyniósł ponad 6,1 mld zł (6,108 mld zł) i był o 28 proc. wyższy niż w roku 2016.

red. gramwzielone.pl