PGE Dystrybucja: kluczowa inwestycja dla OZE w woj. łódzkim

PGE Dystrybucja: kluczowa inwestycja dla OZE w woj. łódzkim
Fot. PGE Dystrybucja

Łódzki oddział PGE Dystrybucja rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego zwiększającego możliwość przyłączania do sieci elektroenergetycznej źródeł energii odnawialnej w rejonie Sieradza.

PGE Dystrybucja zapewnia, że obszar powiatu sieradzkiego posiada sprzyjające uwarunkowania atmosferyczne dla rozwoju energetyki wiatrowej. Obecnie działają tam już dwie farmy wiatrowe – w pobliżu Wróblewa i Wójcic k. Błaszek, których łączna moc wynosi 40 MW – a do tego wiele pojedynczych turbin o mniejszych mocach.

Spółka zapewnia, że na poprawę warunków sieciowych oczekują kolejni inwestorzy planujący budowę dużych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy około 46 MW.

REKLAMA

Głównym celem inwestycji jest modernizacja elementów infrastruktury elektroenergetycznej i zwiększenie możliwości przesyłowych linii. Projekt dotyczy przebudowy napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV – od głównych punktów zasilania wysokiego napięcia 110/15 kV w Sieradzu do stacji 110/15 kV w Błaszkach. Całkowita długość przebudowy to 38 km.

Po zrealizowaniu planowanej inwestycji znikną bariery techniczne ograniczające możliwości produkcyjne istniejących elektrowni wiatrowych oraz powstaną warunki do przyłączenia nowych mocy wytwórczych OZE w powiecie sieradzkim – zapewnia PGE Dystrybucja.

REKLAMA

– Inwestycja realizowana będzie w oparciu o nowoczesne rozwiązania, m.in. przewody o dwukrotnie większych przekrojach, zawieszone znacznie wyżej nad ziemią, na nowych bezpiecznych stalowych słupach rurowych. Linia chroniona będzie przed wyładowaniami atmosferycznymi przewodem odgromowym, z wewnętrznym światłowodem przeznaczonym do teletransmisji – wylicza zalety nowej inwestycji Zbigniew Fałek, dyrektor generalny Oddziału Łódź.

PGE Dystrybucja informuje, że w stacjach wysokiego napięcia w Sieradzu i w Błaszkach przewidziano również montaż inteligentnych elementów sterowania i nadzoru, które będą wspomagały zarządzanie ruchem sieciowym, reagując automatycznie na zmieniające się przepływy energii i zdarzenia zewnętrzne. Prace budowlane zaplanowane są do 2021 roku.

Projekt „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze powiatu sieradzkiego w regionie łódzkim” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Unijne dofinansowanie pokryje 79 proc. kosztów kwalifikowanych. Prace związane z przebudową linii 110 kV wyceniono na kwotę 14 mln zł.

red. gramwzielone.pl