Energy Community

Celem platformy Energy Community powołanej pod auspicjami Unii Europejskiej w celu integracji rynków energetycznych krajów sąsiadujących z UE. Obecnie platforma skupia – oprócz członków UE – także Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Kosowo, Macedonię, Gruzję, Mołdawię, Czarnogórę, Serbię i Ukrainę.

Dyrektorem Energy Community jest Janes Kopac, który w przeszłości pełnił funkcję m.in. ministra finansów Słowenii.

– Autokonsumpcja energii staje się dodatkowym narzędziem umożliwiającym realizację celów w zakresie OZE, redukcję straty sieciowe oraz szczytowego zapotrzebowania na energię, zwiększanie efektywności energetycznej, zarządzanie popytem i przyczynianie się do redukcji emisji CO2. Niestety większość krajów nie posiada kompleksowej legislacji dotyczącej małych instalacji OZE produkujących energię w celu autokonsumpcji – komentuje Energy Community.

REKLAMA
REKLAMA

W budowie takiego otoczenia regulacyjnego krajom współpracującym w ramach Energy Community mają pomóc opublikowane przez tą organizację wytyczne.

Energy Community podkreśla, że regulacje dla prosumentów powinna cechować wszechstronność i prostota, a dzięki nim prosumenci powinni otrzymywać wszystkie konieczne informacje pozwalające im kalkulować przychody i koszty.

Postulowane jest ponadto wprowadzenie m

https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/22.html!’#’