Połowa nowych mocy OZE w sieci Energi to mikroinstalacje

Połowa nowych mocy OZE w sieci Energi to mikroinstalacje
Fot. Energa Wytwarzanie

W czwartym kwartale ub.r. w sieci Energi Operator pojawiły się mikroinstalacje OZE o łącznej mocy ok. 4,25 MW, a całkowita moc przyłączonych w tym czasie większych odnawialnych źródeł energii przekroczyła 10 MW. Łączny potencjał mikroinstalacji przyłączonych do sieci tego operatora systemu dystrybucyjnego w 2017 roku był jednak nieco wyższy od łącznej mocy zrealizowanych w tym okresie pozostałych OZE, które podłączono do sieci na podstawie umowy.

W czwartym kwartale 2017 r. Energa Operator przyłączyła do sieci w trybie na zgłoszenie 557 mikroinstalacji o łącznej mocy 4,259 MW. W tym przyłączono 553 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 4,197 MW, z czego 546 przyłączenia na 4,019 GW zrealizowano w sieci niskiego napięcia, a 7 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 178 kW przyłączono do sieci średniego napięcia.

Do tego dochodzą cztery źródła w pozostałych technologiach. Dwa z nich to mikroinstalacje wiatrowe o łącznej mocy 7 kW, przyłączono również po jednej mikroelektrowni wodnej (15 kW) oraz zrealizowanej w sieci średniego napięcia mikrobiogazowni (40 kW).

REKLAMA

Wynik pod względem liczby przyłączonych mikrointsalacji jest gorszy niż w poprzednich dwóch kwartałach, kiedy przyłączono odpowiednio 669 mikroinstalacji o mocy 5,087 MW oraz 616 mikroinstalacji o mocy 3,68 MW. Mniej mikroinstalacji – 403 o mocy 3,741 MW Energa Operator przyłączyła w I kwartale 2017 r.

Z kolei w ostatnim kwartale 2016 r. Energa Operator przyłączyła w trybie na zgłoszenie 504 mikroinstalacje o łącznej mocy 3,44 MW.

Na koniec 2016 r. do sieci Energi Operator przyłączonych było w sumie 3227 mikroinstalacji o łącznej mocy 20,886 MW. 

W całym 2017 roku w sieci tego operatora systemu dystrybucyjnego pojawiło się 2245 mikroinstalacji, a ich łączna moc wyniosła 16,767 MW.

REKLAMA

Oznacza to, że na koniec minionego roku liczba przyłączonych przez Energę Operator mikroinstalacji OZE wzrosła do 5472. Łączna moc tych instalacji wynosi 37,653 MW

W ostatnim kwartale 2017 r. Energa Operator przyłączyła też 9 źródeł OZE o łącznej mocy 10,5 MW zrealizowanych w standardowym procesie przyłączeniowym.

W tym przyłączono trzy elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 5,4 MW, a także sześć elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,1 MW.

We wcześniejszym kwartale Energa Operator przyłączyła na podstawie zawartej umowy 4 większe źródła OZE o łącznej mocy 2,584 MW, a od początku 2017 roku, licząc za pierwsze trzy kwartały, w sieci Energi Operator pojawiły się w sumie tylko 9 źródła OZE większe niż mikroinstalacje. Ich łączna moc wyniosła 5,541 MW. 

W całym 2017 r. w sieci Energa Operator pojawiło się w sumie 18 większych instalacji OZE, zrealizowanych na podstawie zawartej umowy, o łącznej mocy 16,04 MW.

Sumując potencjał nowych mikroinstalacji zrealizowanych w trybie na zgłoszenie oraz większych instalacji OZE, przyłączonych na umowę, potencjał odnawialnych źródeł energii w sieci Energi Operator w 2017 roku zwiększył się o 32,807 MW.

red. gramwzielone.pl