Ten projekt pokaże, jak rozwijać sieci i OZE na obszarach wiejskich

Ten projekt pokaże, jak rozwijać sieci i OZE na obszarach wiejskich
Instalacja fotowoltaiczna w Puńsku. Fot. RIGRID

Realizowany w Puńsku projekt RIGRID inteligentnych sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich przechodzi właśnie fazę zaawansowanych testów instalacji demonstracyjnej. Sprawdzane są robocze scenariusze rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ma to pozwolić na symulowanie różnych sytuacji związanych z planowaniem i realizacją smart grid.

Jednym z celów projektu RIGRID jest opracowanie interaktywnego narzędzia do planowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich. Dzięki temu możliwe będzie wcześniejsze, testowe sprawdzenie technicznego, ekonomicznego i społecznego kontekstu budowy nowej instalacji fotowoltaicznej czy elektrowni wiatrowej w określonym miejscu.

Autorzy projektu zapewniają, że opracowane rozwiązanie pozwoli zbadać, czy proponowana infrastruktura energetyczna będzie zapewniać niezawodną i ciągłą dostawę energii odbiorcom, a także w jaki sposób wpisze się w konkretną lokalizację i otoczenie, co ma znaczenie przy konsultacjach z lokalną społecznością.

REKLAMA

Projekt ma dać również odpowiedź, jaka wielkość i moc magazynu energii czy instalacji OZE będzie uzasadniona technicznie i ekonomicznie, a także jakie efekty może przynieść taka inwestycja. 

W tej chwili trwają testy zainstalowanego w Puńsku oprogramowania, będącego częścią instalacji demonstracyjnej.

Przygotowaliśmy do testów sześć modelowych przykładów, które mogą posłużyć do demonstracji rezultatów projektu dla szerokiej grupy odbiorców. Ich zadaniem jest pokazanie technicznych osiągnięć projektu na konkretnych, wcześniej wybranych scenariuszach. Każdy z nich skupia się na trochę innym aspekcie optymalnego planowania oraz prowadzenia mikrosieci na obszarach wiejskich – mówi prof. Przemysław Komarnicki z Instytutu Fraunhofera, przedstawiciel międzynarodowego koordynatora projektu RIGRID.

Jak wskazują uczestnicy projektu, aby przygotować optymalny plan dla konkretnego obszaru wiejskiego, konieczne będzie wykonanie analizy generacji i zużycia energii elektrycznej. Analiza taka będzie bazowała na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (wiatr, słońce, geotermia) oraz uwzględniała całkowite zapotrzebowanie  na energię w sytuacji, gdy wszystkie systemy – oświetlenie, generacja ciepła i chłodzenia oraz transport  – będą zelektryfikowane. Wskaże konieczne do wybudowania instalacje do wytwarzania energii, które pozwolą uwolnić dany obszar od emisji CO2. Pozwoli też na bieżąco je dostosowywać do zmieniających się danych odnośnie systemów wytwarzania i magazynowania energii.

REKLAMA

Wejściowe dane potrzebne do stworzenia takiej analizy to przede wszystkim: model przestrzenny regionu, analiza warunków klimatycznych oraz informacje o rozwoju demograficznym. Pierwszym krokiem będzie uruchomienie interaktywnych narzędzi do analizy zapotrzebowania na energię (SimulationX / GreenCity) z wdrożonymi modelami infrastruktury obszarów wiejskich (m.in. liczba budynków, ich konstrukcja, nasłonecznienie oraz zapotrzebowanie na energię, wliczając przyszły rozwój mobilności elektrycznej). Przygotowane modele mają uwzględniać zużycie energii i ciepła dla konkretnych obiektów, np. budynków administracji, szkół czy gospodarstw domowych.

W następnym etapie mamy możliwość testowania różnych opcji scenariusza, na przykład wybrania jednej technologii albo kombinacji dwóch różnych, jak choćby farm wiatrowych i słonecznych. Możemy określić wielkość systemów magazynowania, turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych – opisuje dr Mirosław Popławski, prezes zarządu Electrum sp. z o.o. i krajowy koordynator projektu RIGRID. – W rezultacie otrzymujemy kalkulację uśrednionego kosztu energii elektrycznej oraz wydajności wybranych instalacji, ale także informację, czy z punktu widzenia inwestorów warto angażować się w ten konkretny projekt.

Wśród sześciu testowanych modeli są również rozwiązania do optymalizacji struktur, monitorowania, sterowania czy ochrony mikrosieci na obszarach wiejskich. Na potrzeby projektu RIGRID stworzono system EMACS (ang. Energy Management and Control System), który łączy w sobie zalety klasycznego systemu do poboru i kontroli danych, internetu rzeczy, a także systemu do modelowania i projektowania mikrosieci, z oprogramowaniem do analizy biznesowej.

Celem projektu RIGRID (Rural Intelligent Grid) jest opracowanie i przetestowanie narzędzi do optymalnego planowania oraz zarządzania energią i infrastrukturą na tych terenach. Dodatkowym celem jest rozwój nowoczesnych strategii zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną w celu zwiększenia efektywności jej pracy. Punktem wyjścia projektu RIGRID było założenie, że odnawialne źródła energii staną się podstawowym elementem infrastruktury elektroenergetycznej. 

Projekt realizuje polsko-niemieckie konsorcjum, w skład którego wchodzą Fraunhofer IFF, Electrum sp. z o.o., Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz Europejski Instytut Miedzi. Finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w ramach inicjatywy ERA-Net Smart Grids Plus.

Realizacja projektu RIGRID zakończy się w przyszłym miesiącu.

red. gramwzielone.pl