Liczba miejsc pracy w OZE przekroczyła 10 mln

Liczba miejsc pracy w OZE przekroczyła 10 mln
Adnan Amin, dyrektor generalny IRENA

W 2017 r. w branży energii odnawialnej na całym świecie powstało ponad 500 tys. nowych miejsc pracy, co stanowi wzrost o 5,3 proc. w stosunku do 2016 r.  poinformowała dziś Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA).

Jak wynika z opublikowanej dzisiaj piątej edycji corocznego raportu IRENA „Energia odnawialna i zatrudnienie”, łączna liczba osób zatrudnionych na całym świecie w tym sektorze, w tym w sektorze dużych elektrowni wodnych, wynosi obecnie 10,3 mln.

Mimo że coraz więcej krajów czerpie korzyści społeczno-gospodarcze z rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii, koncentracja produkcji urządzeń dla tego rynku jest nadal duża. Około 60 procent wszystkich miejsc pracy związanych z energią odnawialną znajduje się w Azji.

REKLAMA

Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone, Indie, Niemcy i Japonia pozostają największymi na świecie pracodawcami w sektorze energii odnawialnej. 70 procent miejsc pracy związanych z OZE znajduje się w tych krajach.

Energia odnawialna stała się filarem niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego dla rządów na całym świecie, o czym świadczy rosnąca liczba miejsc pracy w tym sektorze – komentuje Adnan Z. Amin, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej.

Opublikowane dane podkreślają również coraz większe różnice regionalne. Społeczne i środowiskowe korzyści płynące z energii odnawialnej są najbardziej widoczne tam, gdzie pozwoliła na to korzystna polityka – dodaje Amin. – Liczby te potwierdzają naszą analizę, zgodnie z którą dekarbonizacja światowego systemu energetycznego może przyczynić się do rozwoju światowej gospodarki i stworzenia do 2050 r. do 28 mln miejsc pracy.

Przemysł fotowoltaiczny pozostaje największym pracodawcą spośród wszystkich technologii OZE, dając zatrudnienie blisko 3,4 mln osób. Ubiegły rok przyniósł wzrost zatrudnienia w sektorze PV o prawie 9 proc. w porównaniu z 2016 r. i był związany z instalacją w 2017 r. rekordowego potencjału elektrowni fotowoltaicznych, który jest szacowany na 94 GW.

IRENA wylicza, że Chiny zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze fotowoltaiki, co odpowiada 2,2 mln miejsc pracy i co oznacza wzrost o 13 proc. w porównaniu z danymi z 2016 roku.

REKLAMA

Pomimo nieznacznych spadków w Japonii i Stanach Zjednoczonych, nadal kraje te plasują się bezpośrednio za Chinami pod względem zatrudnienia w sektorze fotowoltaiki. W pierwszej piątce znalazły się również Indie i Bangladesz. Łącznie na te pięć krajów przypada 90 proc. globalnego rynku fotowoltaiki.

Liczba miejsc pracy w sektorze energii wiatrowej zmniejszyła się nieznacznie w ubiegłym roku do 1,15 mln. IRENA zauważa przy tym, że miejsca pracy w sektorze energii wiatrowej znajdują się w stosunkowo niewielkiej liczbie krajów. Chiny odpowiadają za 44 proc. światowego zatrudnienia w tym sektorze, a Unia Europejska za 30 proc. Połowa z dziesięciu krajów o największej mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych to kraje europejskie.

Spośród krajów Unii Europejskiej, najwięcej miejsc pracy w OZE mają według IRENA Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Polska i Hiszpania.

Według najnowszych dostępnych danych za rok 2016 odnawialne źródła energii dają zatrudnienie dla 1,19 mln mieszkańców Unii Europejskiej, co stanowi wzrost rok do roku o 0,03 mln miejsc pracy.

Najwięcej miejsc pracy jest związanych z biomasą (389 tys.) i energetyką wiatrową (344 tys., w tym w Niemczech 160 tys.).

Energetyka wiatrowa jest jednym z najmocniejszych punktów europejskiego sektora OZE. Połowa krajów na świecie, które najmocniej rozwinęły swoje moce w tym zakresie w 2017 roku, to członkowie Unii Europejskiej.

Polska została wymieniona w raporcie IRENA na 9. miejscu pod względem lliczby miejsc pracy związanych z biopaliwami oraz 14. miejscu pod względem miejsc pracy związanych z energetyką wiatrową.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) w siedzibą w Masdarze jest organizacją międzyrządową, która wspiera kraje w przechodzeniu do zrównoważonej przyszłości energetycznej. Służy jako główna platforma współpracy międzynarodowej, centrum wiedzy oraz repozytorium polityk, technologii i zasobów na temat energii odnawialnej. Ma 156 członków (155 państw i Unia Europejska).

red. gramwzielone.pl