Prosumenci na rynku ciepła? Przykładem inwestycje w Poznaniu

Prosumenci na rynku ciepła? Przykładem inwestycje w Poznaniu
Orezes Veolia Energia Poznań S.A. Paweł Orlof. For. Veolia

Grupa Veolia coraz skuteczniej przekazuje samorządom lokalnym swoją wiedzę w zakresie zarządzania sieciami ciepłowniczymi oraz wspiera miasta w pozyskiwania środków na projekty dotyczące czystych technologii energetycznych zapewnił prezes Veolia Energia Poznań S.A. Paweł Orlof podczas zakończonego niedawno w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Występując podczas panelu na temat inwestycji w energetyce, Paweł Orlof mówił o pierwszych doświadczeniach Veolii w Polsce we współpracy z prosumentami przemysłowymi, czyli firmami, które nie tylko korzystają z usług ciepłowniczych, ale również same mogą wytwarzać energię. Prezes poznańskiej spółki Veolii powiedział, że firma planuje podłączanie kolejnych partnerów, którzy mogliby wejść do sieci rozproszonych, małych dostawców energii. Takimi partnerami mogą być zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i spółdzielnie mieszkaniowe.

Orlof podkreślał, że wymogi wynikające z unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i kontroli zanieczyszczeń (czyli tzw. dyrektywy IED) stosunkowo trudno może być spełnić małym miastom. Dlatego Veolia realizuje we współpracy z samorządami innowacyjne lokalne projekty oparte na czystej energii, m.in. pochodzącej z wykorzystania odpadów czy spalania biomasy.

REKLAMA

W Wielkopolsce takie programy realizowane są m.in. w Świebodzinie, Szlachęcinie i Trzciance. – W Polsce są dostępne znaczące środki na modernizację sieci ciepłowniczych, m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki naszemu know-how, a przede wszystkim dobrym projektom, skutecznie potrafimy przedłożyć wnioski i skorzystać z dotacji – mówił prezes Veolia Energia Poznań.

Współpraca pozwala miastom na spełnienie unijnych norm emisji, a jednocześnie na uniknięcie zbyt wysokich kosztów i podnoszenia cen energii dla mieszkańców. Veolia realizuje prace modernizacyjne, podpisując z samorządami kontrakty na 15-20 letnią eksploatację sieci.

Przykładem innowacyjnych form działalności Veolii jest instalacja w zakładach Volkswagena w Poznaniu, wykonana w 2017 roku. Pozwala ona na odzyskiwanie i wpompowywanie do sieci ciepłowniczej ciepła powstającego w wyniku chłodzenia sprężarek przemysłowych. Instalacja przynosi korzyści Volkswagenowi (m.in. oszczędności 17 mln m sześc. wody rocznie). Obecnie Veolia Energia Poznań planuje podłączanie kolejnych małych jednostek, które mogą dostarczać energię do sieci. Takim prosumentem mogą stać się również spółdzielnie mieszkaniowe, które mogą produkować energię pozyskiwaną poprzez panele fotowoltaiczne na dachach budynków.

Jako najważniejszą zrealizowaną przez Veolię inwestycję w Polsce Orlof wskazał digitalizację sieci w Warszawie i Poznaniu. Sieci te są w pełni opomiarowane, dzięki czemu do centrów zarządzania energią docierają on-line informacje z węzłów i magistral. Pozwala to natychmiast reagować na niepożądane spadki temperatury w sieci, a także z wyprzedzeniem przewidywać możliwe miejsca wycieków i zawczasu zapobiegać awariom.

Efektem digitalizacji jest też zautomatyzowanie włączania i wyłączania dostaw ciepła. Dzięki temu nawet po przejściu na tryb letni możliwa jest natychmiastowa dostawa, gdy nastąpi nagły spadek temperatury. Digitalizacja pozwala również na optymalizację temperatury rozprowadzanej wody, a więc ograniczanie zużycia energii.

REKLAMA

Myślenie Veolii idzie w kierunku rozwoju sieci IV i V generacji rozprowadzającej ciepło o niższej temperaturze niż obecnie, przy zachowaniu pełnego komfortu dla odbiorców i klientów. Planowane nowe normy unijne w zakresie izolacji budynków spowodują bowiem, że od 2021 roku nowe budynki nie będą wymagały dużej ilości ciepła. – Dla tych nowych klientów temperatura sieci byłaby za wysoka, będziemy przygotowywać na ich potrzeby więc wyspowe sieci o temperaturze 70-80 stopni – zapowiedział Orlof.

W chwili obecnej Veolia koncentruje się na wdrożeniu tzw. najlepszych dostępnych technologii (BAT) w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Opracowała już scenariusze działań w tym zakresie dla źródeł kogeneracyjnych w Poznaniu i w Łodzi.

Oprócz dostosowywania się do wymogów, Veolia podnosi też efektywność elektrociepłowni. Służy temu m.in. akumulator ciepła w Poznaniu.

– Produkujemy ciepło i magazynujemy je w akumulatorze przy mniej korzystnych cenach energii elektrycznej. Dzięki temy, gdy ceny sa wyższe nasze jednostki mogą produkować maksymalne ilości energii elektrycznej, a mniejsza produkcja ciepła jest uzupełniana dostawami z akumulatora. Rozwiązanie poprawia rentowność, ale jednocześnie jest to ważny element zabezpieczenia ciepła dla klientów – powiedział Orlof.

Kolejną wdrażaną technologią jest dopalanie zawęglonego popiołu, dzięki czemu uzyskiwany jest produkt do wykorzystania w cementowniach.

Veolia zrealizowała już inwestycje w zakresie odżużlania, odpopielania, odsiarczania oraz odazotowania. W latach 2007-2017 Grupa zmniejszyła m.in. aż siedmiokrotnie emisję siarki i pięciokrotnie emisję pyłu. W tym okresie obniżyła o 30 proc. emisję CO2 oraz wprowadziła oszczędności w spalaniu węgla sięgające 25 proc.

Veolia to firma globalna, obecna na wszystkich kontynentach, specjalizująca się w gospodarce wodnej, zagospodarowaniu odpadów, w tym odpadów trudnych oraz ścieków. W Polsce jest mocno osadzona w sektorze ciepłowniczym: zarządza trzema systemami ciepłowniczymi w dużych miastach, w tym największym w Europie systemem w Warszawie, siecią liczącą ponad 1 700 km. Ponadto jest operatorem sieci w Łodzi z jednostkami kogeneracyjnymi: zespołem elektrociepłowni. W Poznaniu Veolia jest obecna poprzez sieć ciepłowniczą i elektrociepłownię Karolin jedyną w Polsce jednostkę kogeneracyjną, świadczącą usługi systemowe dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Grupa Veolia działa obecnie w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, jak również w wielu małych i średnich ośrodkach miejskich, głównie na obszarze polskiej „ściany wschodniej”. Łącznie operuje w 75 miastach, zatrudnia 4,5 tys. pracowników.

Centrum Prasowe PAP