Tauron niezadowolony z nowej wersji ustawy o OZE

Tauron niezadowolony z nowej wersji ustawy o OZE
FaceMePLS/ flickr cc-by-2.0

{więcej}Ustawa o odnawialnych źródłach energii, nad którą pracuje Ministerstwo Gospodarki może negatywnie wpłynąć na sytuację Taurona, jednej z największych spółek energetycznych w Polsce. Firma zapowiada, że będzie starać się zmienić te niekorzystne dla niej regulacje.

– Rozwiązanie, które mocno dotyka Grupę Tauron, dotyczy współspalania biomasy, ponieważ pojawiają się głosy, że to współspalanie nie będzie promowane, czyli zostanie zlikwidowana możliwość uzyskiwania tą drogą certyfikatów. I to mogłoby mocno wpłynąć na te projekty, które obecnie są realizowane w Grupie Tauron – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Taurona.

Ostateczna wersja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) ma być gotowa pod koniec czerwca. Jej pierwotna wersja, upubliczniona w grudniu ub.r. wywołała ogromne kontrowersje. Największe z nich dotyczyły systemu wsparcia dla poszczególnych źródeł energii. 

REKLAMA
REKLAMA

– Ustawa o OZE będzie promować mikroźródła i wprowadzając nowe współczynniki może obniżyć rentowność projektów dotyczących energetyki odnawialnej, głównie opartej na wietrze i tych, które są oparte na wodzie. Mogłoby to wpłynąć na obniżenie wartości niektórych projektów inwestycyjnych, które są obecnie realizowane, w kontekście stopy wzrostu – Krzysztof Zawadzki tłumaczy, które zapisy zawarte w projekcie ustawy są niekorzystne dla spółki.
Dodaje jednak, że Tauron „spokojnie czeka” na ostateczną wersję projektu. 

– Tam, gdzie możemy jako środowiska zawodowe, brać udział w  tworzeniu ustawy, robimy to. Czyli pokazujemy, jak to może wpłynąć na źródła, które są obecnie rozbudowywane, jak to może wpłynąć na mix energetyczny, który zamierzamy osiągnąć do 2020 roku – informuje wiceprezes. Zapowiada, że na zmianę niekorzystnych regulacji spółka będzie starała się wpłynąć również podczas procesu legislacyjnego.

Grupa TAURON jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Spółka eksploatuje m.in. 35 elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 125, 739 MW i farmę wiatrową o mocy 30,75 MW. Wytwarza też energię i ciepło w 11 elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym oraz w drodze współspalania biomasy. 
newseria.pl