Prognoza cen energii do roku 2050 według IEO

Prognoza cen energii do roku 2050 według IEO
Prognoza cen energii do roku 2050, w cenach z 2017 r. [zł/MWh]. Źródło: IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił prognozę cen na krajowym rynku energii elektrycznej w perspektywie roku 2050, uwzględniając scenariusze, w których do polskiego miksu energetycznego wchodzą na początku lat 30. elektrownie jądrowe, gazowe i wiatraki na morzu.

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował model prognostyczny cen energii elektrycznej bazując na metodologii MESAP (Modular Energy System Analysis and Planning Environment).

Model ten wykorzystano np. w scenariuszu miksu elektroenergetycznego na podstawie zapowiadanej przez Ministerstwo Energii strategii bazującej na łączeniu energetyki węglowej – zachowanie 50-proc. udziału węgla do 2040 r. – i atomowej, wchodzącej do mixu energetycznego w 2031 roku. Na tej podstawie opracowano prognozę średnich cen energii elektrycznej na rynku (grafika powyżej).

REKLAMA

Wyniki scenariusza „atomowego” (atom’2031) zestawiono z alternatywnymi scenariuszami, w których planowany potencjał energetyki jądrowej zastąpiono blokami gazowymi (gaz’2031) i morskimi farmami wiatrowymi (MEW’2031).

REKLAMA

Instytut Energetyki Odnawialnej zwraca przy tym uwagę, że w Polsce jak dotąd nie ma oficjalnej, ani tym bardziej publicznie dostępnej prognozy cen, która mogłaby stanowić ważną wskazówkę dla odbiorców, w szczególności dla przedsiębiorstw obracających dużymi wolumenami energii i dla inwestujących w źródła wytwórcze w tym prosumentów, ale także być „benchmarkiem” dla dostawców i sprzedawców energii.

IEO podkreśla, że coraz widoczniejsze symptomy braku mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym, rosnące wymagania dotyczące emisyjności generacji oraz obecne plany rządu wskazują na to, że sektor wytwarzania energii elektrycznej stoi w obliczu wielomiliardowych inwestycji.

Instytut wylicza, że w przypadku realizacji zapowiadanego scenariusza, w latach 2021-2040 energetyka węglowa będzie wymagała nakładów inwestycyjnych rzędu 25 mld zł, gazowa 18 mld zł, a sama budowa bloków jądrowych, wprowadzanych do systemu bardzo szybko i w bardzo dużej skali pochłonie ok. 150 mld zł.

red. gramwzielone.pl