Wiceminister gospodarki we władzach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA

Wiceminister gospodarki we władzach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA
Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik znajdzie się we władzach IRENA. Foto: Suntech

Wieceminister Ilona Antoniszyn-Klik w ramach IRENA pokieruje zespołem ds. {więcej}wyboru projektów z zakresu OZE realizowanych w krajach rozwijających się. 

Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Gospodarki: 

5 czerwca 2012 r. wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik została wybrana przewodniczącą Zespołu ds. wyboru projektów Międzynarodowej Agencji Energii Odnawianej IRENA.

REKLAMA
REKLAMA

Zespół, którym pokieruje wiceminister Antoniszyn-Klik, zajmuje się m.in. opiniowaniem i rozpatrywaniem wniosków dot. projektów z zakresu energetyki odnawialnej, realizowanych w szczególności w krajach rozwijających się. Dysponuje on środkami w wysokości 350 mln dol., które podzielone są na roczne transze, każda po 50 mln dol. Udział przedstawiciela Polski w pracach Zespołu podkreśla zaangażowanie naszego kraju w zagadnienia związane z energetyką odnawialną nie tylko na europejskim rynku, ale także na arenie międzynarodowej.

***
Międzynarodowa Agencja ds. Energii Odnawialnej (IRENA) została powołana na w 2009 r. IRENA zajmuje się promocją wszechstronnego i zrównoważonego wykorzystywania energii odnawialnej. Należy do niej 95 krajów z całego świata, w ty, Polska, która jest członkiem-założycielem Agencji.
Zgodnie ze Statutem organami Agencji są: Zgromadzenie (przedstawiciele wszystkich państw-członków Agencji) oraz Rada (od 11 do 21 członków wybranych przez Zgromadzenie). Na czele Sekretariatu organizacji stoi Dyrektor Generalny.
Zadania Rady, która jest ciałem zarządzającym pracami Agencji, to m.in.:

– ustalanie programu prac oraz projektu budżetu Agencji,
– prowadzenie negocjacji z państwami;
– ustalanie projektów porozumień przyjmowanych przez Zgromadzenie;
– opracowywanie rocznych raportów z działalności Agencji.
źródło: Ministerstwo Gospodarki