Wiceprezes PGE: w 2020 roku podaż energii w Polsce przewyższy popyt

Wiceprezes PGE: w 2020 roku podaż energii w Polsce przewyższy popyt
Peter Kaminski, flickr cc-by-2.0

Wbrew opiniom wielu ekspertów wskazujących na {więcej}możliwość powstania niedoboru mocy w polskim sektorze energetycznym, zdaniem wicperezesa PGE do 2020 roku podaż energii w Polsce będzie większa niż popyt. 

Zdaniem Pawła Skowrońskiego, wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej, nie powinniśmy się obawiać braku enegii – nawet w perspektywie wyłączenia do 2020 roku około 6 – 7 GW przestarzałych elektrowni. PGE chce w najbliższych latach budować nowe elektrownie węglowe o łącznej mocy rzędu kilku GW. 

REKLAMA

– Nie można jednak nie widzieć tego, jak się rozwija sektor OZE, jakie szanse wynikają z koniecznej modernizacji źródeł ciepłowniczych i jak duży jest potencjał energetyki rozproszonej, w tym małych układów kogeneracyjnych. Ta zmiana struktury polskiej energetyki ma już miejsce i będzie przyspieszać. Warunki dla tej gałęzi rynku będą się tylko poprawiać, również dzięki regulacjom unijnym i naszym krajowym przepisom, w tym nowej ustawie o OZE – „Dziennik Gazeta Prawna” cytuje wiceprezesa czołowego polskiego koncernu energetycznego. 

REKLAMA

– W ostatnich 30 miesiącach dynamika zużycia energii elektrycznej w kraju wynosiła średnio 2,4 proc. w skali roku. To dużo, ale było to poprzedzone spadkiem w 2009 r. wywołanym kryzysem – zauważa na łamach „DGP” Skowroński. 
gr