Spadają ceny zielonych certyfikatów i zyski z opłat zastępczych

Spadają ceny zielonych certyfikatów i zyski z opłat zastępczych
Ceny zielonych certyfikatów na TGE są rekordowo niskie. Foto: Sam Churchill, flickr cc-by-2.0

Ceny świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej w OZE, czyli zielonych certyfikatów, są najniższe od {więcej}2009 roku. 

Cena zielonego certyfikatu (indeks OZEX_A) na Towarowej Giełdzie Energii to już zaledwie 264 zł/MWh, podczas gdy cena opłaty zastępczej wyznaczonej na ten rok przez URE i determinującej wartość zielonych certyfikatów to 286,74 zł/MWh. Z czego wynika tak niski kurs ZC na TGE? 

REKLAMA

– Odnotowujemy w statystykach coroczny wzrost ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przy stałej konsumpcji energii elektrycznej netto. Nadpodaż certyfikatów była więc do przewidzenia, jest efektem niedoszacowania wielkości obowiązków nałożonych na spółki sprzedające energię odbiorcom końcowym – „Rzeczpospolita” cytuje Michała Ćwila, dyrektora generalnego Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej. 

REKLAMA

W tym roku obowiązkowy udział OZE w energetycznym portfolio dystrybutorów energii elektrycznej nie zmienił się i podobnie jak w zeszłym roku wynosi 10,4% i zdaniem ekspertów może zostać w tym roku przekroczony przez producentów energii ze źródeł odnawialnych, co będzie oznaczać nadpodaż zielonej energii i certyfikatów. 

„Rzeczpospolita” zauważa też spadek zysków, jakie trafiają na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat zastępczych, które dystrybutorzy są zobowiązani uiszczać, gdy nie wywiążą się z określonego obowiązku uiszczenia świadectw pochodzenia za energię wyprodukowaną w źródłach odnawialnych (wspomniane 10,4% udziału zielonej energii na rok 2012). W ubiegłym roku na konto NFOŚiGW z tytułu opłat zastępczych trafiło 873 mln zł (za rok 2010), natomiast w tym roku 466 mln zł (opłaty za rok 2011). 
gr