Będzie kolejny konkurs na dofinansowanie OZE z POIŚ. Jakie są efekty poprzednich?

Będzie kolejny konkurs na dofinansowanie OZE z POIŚ. Jakie są efekty poprzednich?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma uruchomić kolejny konkurs na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna”, we wrześniu lub w październiku NFOŚiGW ma ogłosić kolejny konkurs na unijne dofinansowanie w ramach POIŚ, poddziałanie 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”.

Wiadomo, że wsparcie będzie udzielane w postaci preferencyjnych pożyczek, które będzie można częściowo umorzyć po zrealizowaniu inwestycji.

REKLAMA

W grę wchodzi m.in. uruchomienie produkcji energii z wiatru czy biomasy o mocy instalacji ponad 5 MW (dla bioenergii 5 MWe/5MWt), wytwarzanie energii słonecznej z instalacji o mocy powyżej 2 MWe/2MWt czy budowa biogazowni o mocy ponad 1 MWe.

Dla mniejszych instalacji wsparcie można uzyskać w ramach regionalnych programów operacyjnych i są one wykluczone z dofinansowania w centralnym programie POIŚ.

Będzie to już kolejny konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 z POIŚ.

W pierwszym konkursie prowadzonym w aktualnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – konkurs POIiŚ/1.1.1/1/2016 – rekomendowano do dofinasowania 9 inwestycji, których koszt ma sięgnąć 308,93 mln zł, a przyznanie dofinansowanie wynosi w sumie 118,92 mln zł.

W ramach tego konkursu dofinansowanie przyznano wyłącznie dla projektów geotermalnych i biomasowych.

Przeprowadzono też drugi konkurs (POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17), adresowany wyłącznie do podmiotów działających w ramach klastrów energii, którego budżet ustalono na 300 mln zł.

REKLAMA

Dofinansowanie miało zostać przyznane w formie dotacji – w przypadku projektów związanych tylko z produkcją energii cieplnej, a także w formie pomocy zwrotnej – w przypadków projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie – w tym w instalacjach hybrydowych.

Do oceny merytorycznej w tym konkursie zakwalifikowano tylko dwa projekty, w przypadku których wnioskowano w sumie o dofinansowanie na niemal 100 mln zł.

Pierwszy zakładał budowę przez spółkę Gepol-Solar Sp. z o.o. elektrowni wiatrowych w ramach klastra energii funkcjonującego w regionie Zgorzelca. Wnioskowano o dofinansowanie na 17,05 mln zł.

Drugi projekt złożyła firma Eneris Siemiatycze Sp. z o.o., która z pomocą dofinansowania w wysokości 82,89 mln zł chciała wybudować w Siemiatyczach w woj. podlaskim elektrociepłownię parową zasilaną biomasa o mocy 18 MWt/10 MWe.

Niestety oba projekty nie przeszły oceny merytorycznej, zyskując negatywną ocenę.

Przeprowadzono też trzeci konkurs, w którym premiowane były projekty zakładające wyłącznie produkcję odnawialnej energii cieplnej (konkurs POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17). Na razie podano wyniki oceny formalnej, w której pozytywnie oceniono 15 projektów, których autorzy wnioskują o dofinansowanie w sumie na 168,23 mln zł.

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.