Dofinansowanie na geotermię na Podhalu

Dofinansowanie na geotermię na Podhalu
Gramwzielone.pl (C)

Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma z NFOŚiGW niemal 3,4 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej, która zasili w ciepło i chłód obiekty lokalnego kompleksu turystycznego. Narodowy Fundusz wspiera też inwestycje w geotermię dotacjami.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach dofinansowanego projektu przedsiębiorstwo Bania wdroży innowacyjny system wykorzystania w dodatkowy sposób energii geotermalnej z ujęcia GT1.

Woda z odwiertu popłynie do ciepłowni geotermalnej, która z kolei zasili w ciepło i chłód budynki w bazie turystycznej Bania. Planowane jest m.in. wdrożenie technologii wymiennikowni, w tym pozyskanie i montaż odpowiednich urządzeń – m.in. agregatów wielofunkcyjnych i chłodnic adiabatycznych.

REKLAMA

Ponadto zostaną oddane do użytku rurociągi sieci cieplnej oraz dwa zbiorniki – jeden jako rezerwuar wody geotermalnej, a drugi przeznaczony na ścieki oczyszczone (zasób schłodzonej wody termalnej).

Instalacje mają powstać do połowy przyszłego roku. Osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego jest planowane rok później i przyniesie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości 1040 ton CO2/rok. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE ma sięgnąć 4 928,9 MWht/rok.

Nasz system został zaprojektowany tak, aby z jednej strony wykorzystywać z odwiertu energię geotermalną i wodę zrzutową, a z drugiej strony stosować urządzenia, które będą produkowały chłód, choćby na potrzeby klimatyzacji w hotelu. Bilanse ciepła i chłodu są tak rozłożone, że wyższych parametrów nie bylibyśmy już w stanie osiągnąć – komentuje Paweł Dziubasik, prezes spółki Bania sp. z o.o. sp. k.

W kompleksie turystycznym w Białce Tatrzańskiej energia będzie produkowana także z oczyszczonych ścieków – po to, aby jak najefektywniej wykorzystywać geotermię. Sprzężenie różnych elementów systemu ma dać bardzo wymierny efekt ekologiczny – zmniejszyć energochłonność, zredukować szkodliwą emisję oraz zapewnić więcej odnawialnego ciepła i chłodu.

Koszt całkowity projektu sięgnie 9,48 mln zł, z czego niskooprocentowana pożyczka z NFOŚiGW to 3,36 mln zł. Beneficjent zaangażuje także własne środki finansowe.

REKLAMA

Dofinansowanie przez NFOŚiGW tej inwestycji umożliwia program priorytetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, część 2) „Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej”.

Narodowy Fundusz dofinansowuje inwestycje związane z geotermią także z innego programu – „Geologia i górnictwo”, część 1) „Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

W tym przypadku ostatnia, podpisana w ubiegłym miesiącu umowa dotyczy dofinansowania na wykonanie odwiertu geotermalnego w miejscowości Turek, gdzie będzie on prowadzony do głębokości ok. 2200 m. Zakłada się, że temperatura wody wyniesie ok. 70 st. C. Wydajność szacowana jest na poziomie ok. 200 m3/h.

Kwota dotacji przekazana z NFOŚiGW na projekt „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Turek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek” wynosi nieco ponad 14 mln zł.  Zadanie ma zostać wykonane do końca sierpnia 2019 r.

Wcześniej w ramach tego programu NFOŚIGW podpisał umowy na wykonanie odwiertu geotermalnego w Tomaszowie Mazowieckim, a także w gminach Sochaczew (dofinansowanie 10,43 mln zł), Sieradz (10,59 mln zł), Koło (22,15 mln zł), Szaflary (44,93 mln zł) i Lądek-Zdrój (18,78 mln zł). Najgłębszy odwiert zostanie zrealizowany w gminie Szaflary (5300 m), a najpłytszy w gminie Sochaczew (1400 m).

Obecnie w Narodowym Funduszu trwa jeszcze nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, w którym do rozdysponowania jest łącznie 250 mln zł (200 mln zł to dotacje, a 50 mln zł pożyczki). Nabór będzie prowadzony do końca listopada br.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.