Przedsiębiorstwa sieciowe a zaszłości inwestycyjne i roszczenia właścicieli

Przedsiębiorstwa sieciowe a zaszłości inwestycyjne i roszczenia właścicieli
Net_efekt, flickr cc-by-2.0

{więcej}Zapraszamy na szkolenie poświęcone w/w tematyce, któe odbędzie się 24 lipca br. w Poznaniu. 

REKLAMA

PROGRAM SZKOLENIA (9.00 – 16.15)
 
1. Przedstawienie katalogu roszczeń wysuwanych przez właścicieli nieruchomości w stosunku do przedsiębiorstwa
2. Wpływ okresu, w którym realizowano inwestycję na kwestię zasadności poszczególnych żądań właścicieli gruntów
3. Rozważenie różnorodnych wariantów postępowania przedsiębiorstwa w przypadku otrzymania wezwania przedsądowego do spełnienia żądań właściciela nieruchomości
4. Prowadzenie procesu negocjacyjnego z osobami wysuwającymi roszczenia
5. Praktyczne przygotowanie przedsiębiorstwa do właściwej oceny poszczególnych żądań właścicieli gruntów
6. Problematyka związana z uzyskiwaniem tytułu prawnego do posadowionych już urządzeń na cudzym gruncie (zaszłości) poprzez zasiedzenie służebności
7. Analiza poszczególnych praktycznych przykładów żądań wysuwanych przez właścicieli gruntów
8. Konsekwencje prawno – ekonomiczne dla przedsiębiorstwa związane z zaniechaniem lub niewłaściwym podejściem do uregulowania tytułów prawnych do korzystania z cudzych gruntów, na których usytuowano urządzenie energetyczne, gazowe, wodociągowe itp.
9. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych odnosząca się do roszczeń właścicieli nieruchomości
 
PROWADZĄCY – SĘDZIA SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE
 
cena:
790 zł + VAT przy zgłoszeniu do 9 lipca 2012 r.
990 zł + VAT przy zgłoszeniu po 9 lipca 2012 r.
 
RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt:
tel.: (22) 750 25 93
e-mail: biuro@progressgroup.pl

REKLAMA