Korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych – obrona przed roszczeniami

Korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych - obrona przed roszczeniami
Bert K, flickr cc-by-2.0

{więcej}Zapraszamy na szkolenie: „Korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych – obrona przed roszczeniami – uwagi praktyczne”, które odbędzie się 2 sierpnia 2012 roku w Warszawie. 
 
Fundacja Rozwoju Rachunkowości 
2 sierpnia  2012, Warszawa , ul. Świeradowska 43
 
Chcąc usystematyzować wiedzę przedsiębiorców przesyłowych w zakresie roszczeń przysługujących właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości z tytułu wybudowania i eksploatacji urządzeń przesyłowych Centrum Szkoleniowe Sp. z o. o. – firma z grupy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, organizuje warsztat: „Korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych – obrona przed roszczeniami – uwagi praktyczne”. Warsztat odbędzie się 2 sierpnia 2012 r. w Warszawie w siedzibie Fundacji Rozwoju Rachunkowości, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI.

REKLAMA

W trakcie warsztatu będziecie mieli Państwo możliwość:
–  uzyskania i usystematyzowania informacji pomocnych w budowaniu  albo uzupełnieniu  polityki postępowania wobec roszczeń zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości zabudowanych urządzeniami przesyłowymi
–  zapoznania się z praktycznymi uwagami dotyczącymi strategii prowadzenia postępowań sądowych, zgłaszanych w ich ramach zarzutów oraz  wniosków dowodowych
–  poznania zasad, które przyspieszają proces ustanowienia służebności przesyłu
–  wymiany doświadczeń z przedstawicielami z branży
 
W ramach materiałów Uczestnicy otrzymają:
–  wzór wniosku o zasiedzenie służebności przesyłu
–  wzór wniosku o ustanowienie służebności przesyłu
–  kopie dokumentów archiwalnych istotnych w powyższych postępowaniach wraz z opisem znaczenia poszczególnych dokumentów
(Podczas warsztatów będą mieli Państwo możliwość uzyskania praktycznych wskazówek jak poprawnie wypełnić te dokumenty.)
 
Do udziału zapraszamy:
– kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami energetycznymi, gazowymi i wodociągowo-kanalizacyjnymi
– kierowników i pracowników działów zajmujących się inwestycjami sieciowymi i przyłączeniami w przedsiębiorstwach
– racowników działów prawnych
– specjalistów ds. strategii i rozwoju w przedsiębiorstwach prowadzących inwestycje liniowe
 
Więcej informacji:
http://www.frr.pl/konferencja/89/korzystanie-z-nieruchomosci-na-potrzeby-urzadzen-przesylowych-obrona-przed-roszczeniami-uwagi-praktyczne
 
Kontakt z organizatorem:
Emilia Nurzyńska
kom.: 501 476 484  
tel.: (22) 583 10 04
email: emilia.nurzynska@frr.pl

REKLAMA