URE ogłosił pierwsze tegoroczne aukcje. Na razie dla istniejących instalacji

URE ogłosił pierwsze tegoroczne aukcje. Na razie dla istniejących instalacji
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił pierwsze tegoroczne aukcje dla odnawialnych źródeł energii, które są przeznaczone na razie dla istniejących instalacji. URE powinien ogłosić również kolejne tegoroczne aukcje dedykowane instalacjom, które dopiero powstaną po wygranych aukcjach.

Pierwsze tegoroczne aukcje odbędą się w dniach 17, 18, 19, 24, 25 października br. i będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać na niej swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

AZ/1/2018

REKLAMA

Pierwsza aukcja, oznaczona jako AZ/1/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 17 października, jest przeznaczona dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW – wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; a także stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji, to 33 864 470 MWh oraz 14 203 623 881 zł.

AZ/2/2018

Druga aukcja AZ/2/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 18 października, jest przeznaczona dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji, to 1 467 617 MWh oraz 807 189 350 zł.

AZ/3/2018

Trzecia aukcja AZ/3/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 19 października, jest przeznaczona dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW – wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej; wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej; a także wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji, to 1 475 211 MWh oraz 767 716 880 zł.

AZ/4/2018

Czwarta aukcja AZ/4/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 24 października, jest przeznaczona dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW – wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji, to 1 149 296 MWh oraz 655 098 834 zł.

AZ/5/2018

Piąta aukcja AZ/5/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 25 października, jest przeznaczona dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW – wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; a także stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji, to 915 336 MWh oraz 512 588 160 zł.

Aukcje wygrają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

REKLAMA

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty  zostaną uszeregowane według kolejności ich wysłania. W przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że dla jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji.

W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

URE przypomina ponadto, że zgodnie z zasadami składania ofert, w aukcjach przeprowadzanych w 2018 r. złożona oferta wiąże uczestnika i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana.

Regulamin aukcji

Wczoraj, działając na podstawie art. 78a ust. 11, Urząd Regulacji Energetyki opublikował nowy regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Regulamin został już zatwierdzony przez ministra energii.

Jak informuje URE, regulamin aukcji określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, w tym składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej oraz szczegółowe warunki techniczne składania wniosku, a także oświadczenia, o których mowa w art. 83a ust. 1 i 2.

Regulamin aukcji jest dostępny na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod tym linkiem.

Dłuższy czas potrzebny Urzędowi do ogłoszenia wyniku aukcji skróci okres, który na wybudowanie instalacji i uruchomienie produkcji energii (po niezbędnym uzyskaniu koncesji) będą mieć inwestorzy, którzy wygrają aukcję.

Możliwe jest rozwiązanie, w którym podczas jesiennych aukcji oferty będą składane za pomocą IPA, ale Urząd nie będzie mógł już wykorzystać tej platformy do ogłoszenia wyników, opracowując je za pomocą bardziej konwencjonalnych narzędzi. To może opóźnić ogłoszenie rezultatów aukcji nawet o kilka miesięcy.

IPA będzie w tym roku mogła zostać wykorzystana tylko częściowo – tzn. nie uda się przy jej pomocy rozstrzygnąć aukcji – taką informację przekazał wcześniej serwis prasowy URE portalowi Gramwzielone.pl.

To może mieć znaczenie szczególnie w przypadku farm fotowoltaicznych, z których zgodnie z wymogami systemu aukcyjnego trzeba będzie bezwzględnie rozpocząć wytwarzanie potwierdzone koncesją w terminie do 18 miesięcy od wygranej aukcji.

Inwestorzy realizujący nagrodzone wsparciem projekty w innych technologiach będą mieć więcej czasu – 30 miesięcy (najwięcej, bo 72 miesiące mieliby deweloperzy morskich wiatraków, ale oni w najbliższych aukcjach na wsparcie nie mogą liczyć).

Nieuruchomienie produkcji w przewidzianym terminie ma eliminować danego przedsiębiorcę z udziału w aukcjach na okres 3 lat, a także grozi utratą kaucji sięgającej 30 zł za kW mocy instalacji istniejącej (w przypadku aukcji migracyjnych), a także dwa razy wyższej w przypadku instalacji, które mają dopiero powstać.

Jakie technologie OZE obejmą tegoroczne aukcje i jaki potencjał instalacji może objąć nowy system wsparcia? Więcej na ten temat w artykule: Aukcje odbędą się jesienią. Na wyniki trzeba będzie poczekać.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o