Enefit zakontraktował energię z OZE na 117,5 MW

Enefit zakontraktował energię z OZE na 117,5 MW
Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce

Enefit Polska, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia największego wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, zamknęła pierwszy rok działalności na polskim rynku z portfolio ponad 100 klientów korporacyjnych. Firma podpisała umowy na łączny wolumen obrotu 858 GWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz sprzedała 88 GWh gazu.

Enefit Polska otrzymał koncesję na obrót energią i gazem od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z końcem czerwca 2017 r. Teraz spółka podsumowała pierwszy rok działalności na polskim rynku.

W ciągu pierwszego roku działalności Enefit sprzedał w Polsce łącznie 495 GWh energii elektrycznej. Oferta firmy kierowana jest do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jak również największych odbiorców przemysłowych.

REKLAMA

Wśród klientów Enefit znalazły się firmy z takich sektorów jak FMCG, handel, przemysł ciężki, logistyka czy segment hotelarsko-gastronomiczny.

Największym klientem Enefit jest firma produkcyjna z sektora FMCG, z którą podpisano umowę na sprzedaż blisko 120 GWh energii.

Podpisano umowy na zakup energii zarówno w formule tradycyjnej, tj. po cenie stałej, jak również umowy na produkty klikane lub transzowe, czyli pozwalające na ustalanie ceny na podstawie notowań energii na giełdzie w momencie dogodnym dla odbiorcy.

W pierwszym roku działalności Enefit zakontraktował energię z odnawialnych źródeł łącznie na 362 GWh. Umowy podpisano z operatorami farm wiatrowych, biogazowni i farm fotowoltaicznych o łącznej mocy wytwórczej 117,5 MW.

Polski rynek OZE jest dla nas interesujący nie tylko w zakresie zakupu energii od wytwórców. Równolegle analizujemy możliwość inwestycji w projekty wiatrowe oraz w źródła fotowoltaiczne, a także rozwiązania w zakresie sprzedaży instalacji PV dla potencjalnych wytwórców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – komentuje Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit Polska.

REKLAMA

Strategiczny cel grupy Eesti Energia, do której należy Enefit, zakłada zwiększenie portfela wytwórczego do 40 proc. energii elektrycznej z odnawialnych i alternatywnych źródeł do 2021 roku.

Ta część działalności grupy realizowana jest przez spółkę Enefit Green, jedną z największych firm w regionie Morza Bałtyckiego działającą w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią.

Firma powstała 1939 roku i jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Udział Grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60 proc., a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25 proc.

W 2017 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eesti Energia sięgnęły 753,9 mln euro, a EBITDA była równa 264,2 euro. W tym czasie sprzedaż energii w ramach Grupy Eesti Energia wyniosła 9,4 TWh, a zysk netto 100,8 mln euro.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o