Symulacja aukcji dla OZE. Jakie ceny zaoferowali inwestorzy?

Symulacja aukcji dla OZE. Jakie ceny zaoferowali inwestorzy?
Fot. General Electric

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, firma doradcza PwC oraz kancelaria prawna K&L Gates podały wyniki próbnej aukcji dla odnawialnych źródeł energii, w której udział wzięli inwestorzy oferujący energię z instalacji o mocy ponad 1 GW w większości farm wiatrowych. Jak wypadła próba generalna przed prawdziwymi aukcjami, które jeszcze w tym roku ma przeprowadzić Urząd Regulacji Energetyki?

W zorganizowanej przez PSEW, PwC oraz K&L Gates symulacji wzięli udział inwestorzy, którzy zgłosili projekty wiatrowe o łącznej mocy 1019 MW, biomasowe o mocy 167 MW, fotowoltaiczne o mocy 25 MW, a także biogazowe o mocy 2 MW.

Przyjęte w ustawie o OZE dla tegorocznych aukcji ceny referencyjne, których inwestorzy nie będą mogli przekroczyć w składanych ofertach sprzedaży energii, wynoszą np. dla fotowoltaiki do 1 MW – 420 zł/MWh, a powyżej 1 MW – 400 zł/MWh, z kolei dla energetyki wiatrowej do 1 MW cenę referencyjną ustalono na 320 zł/MWh, a powyżej 1 MW na wyższym poziomie 350 zł/MWh.

REKLAMA

Tymczasem w przeprowadzonej symulacji inwestorzy wiatrowi zgłosili ceny za energię w przedziale 225-350 zł/MWh, w przypadku ofert za energię z biomasy zgłoszono ceny 399-430 zł/MWh, za energię z fotowoltaiki zaoferowano 350-411 zł/MWh, a w przypadku ofert biogazowych zgłoszono ceny 540-570 zł/MWh.

Podczas podobnej symulacji przeprowadzonej przez PSEW w roku 2015 dla powyższych technologii zgłoszono oferty na poziomie: wiatr – 240-431 zł/MWh, biomasa – 437-550 zł/MWh, fotowoltaika – 407-725 zł/MWh, biogaz – 350 i 500 zł/MWh.

W przypadku projektów wiatrowych uwzględniono teraz produktywność od 3023 MWh/MW do 3331 MWh/MW, podczas gdy w symulacji z 2015 roku zgłoszono od 2600 MWh/MW do 2900 MWh/MW.

Przeważały projekty wiatrowe o mocy do 26 MW, których udział w zgłoszonych ofertach wyniósł 60 proc., udział większych projektów o mocy 26-50 MW wyniósł 25 proc., a największych projektów o mocy ponad 51 MW – 15 proc.

W przypadku fotowoltaiki średnia produktywność, którą przyjęto w zgłoszonych ofertach, wyniosła 987 MWh/MW, czyli więcej niż w symulacji z 2015 r. (932 MWh/MW).

Jak wynika z analizy próbnej aukcji, którą pod koniec ubiegłego tygodnia, w czasie seminarium Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, zaprezentowało PwC, w koszyku dedykowanym elektrowniom wiatrowym i fotowoltaicznym o mocy ponad 1 MW w przedziale cen 225-249 zł/MWh sprzedano 12,63 TWh energii elektrycznej, w przedziale 250-274 zł/MWh zakontraktowano 18,63 TWh, a w przedziale 275-299 zł/MWh – 6,79 TWh.

Cena „odcięcia” w tym koszyku wyniosła 292 zł/MWh – przy założeniu, że ostatni projekt na liście, dla którego zakwalifikowano niepełny wolumen energii, odpada.

W rzeczywistej aukcji dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy ponad 1 MW, którą ma w tym roku przeprowadzić URE, zostanie zakupione maksymalnie 45 TWh energii elektrycznej za maks. 15,75 mld zł.

Symulację w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym do 1 MW zdominowały oferty na fotowoltaikę, zgłoszono tylko jeden projekt wiatrowy na cenę 320 zł/MWh

REKLAMA

W najniższych cenach 249-320 zł/MWh zaoferowano 46 GWh energii, w cenach 350-374 zł/MWh – 14 GWh, a w wolumenie ofert objętych wsparciem znalazły się jeszcze oferty powyżej 375 zł/MWh na 45 GWh. Cena „odcięcia” wyniosła 380 zł/MWh.

W rzeczywistej, tegorocznej aukcji dla wiatru i PV o jednostkowej mocy do 1 MW zaoferowane ma zostać 16,065 TWh energii elektrycznej za maks. 6,243 mld zł.

W powyższych wynikach uwzględniono kryterium odcięcia 20 proc. najdroższych ofert, które będzie stosowane w aukcjach prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Tegoroczne aukcje URE wygrają uczestnicy oferujący najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Bez uwzględnienia zasady 80 proc. cena odcięcia w aukcji powyżej 1 MW w przeprowadzonej symulacji wyniosłaby 340 zł/MWh, a w koszyku poniżej 1 MW – 411 zł/MWh.

W dotychczasowych aukcjach dla nowych instalacji, dedykowanych energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej do 1 MW, które Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w grudniu 2016 r. i czerwcu 2017 r., wsparciem objęto odpowiednio 84 projekty na łączną moc ok. 70 MW, a także 352 projekty na łączną moc ok. 300 MW – w zdecydowanej większości projekty fotowoltaiczne.

W pierwszej aukcji wsparciem objęto oferty w przedziale cenowym 254-409 zł/MWh przy średniej cenie 354 zł/MWh, a w drugiej – od 195 zł/MWh do 399 zł/MWh przy średniej cenie 373 zł/MWh.

Pierwsze tegoroczne aukcje Urząd Regulacji Energetyki już ogłosił i odbędą się w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Te aukcje dotyczą na razie instalacji istniejących, których właściciele otrzymają możliwość przejścia do nowego systemu z dotychczasowego mechanizmu zielonych certyfikatów.

Szansę na udział w tegorocznych aukcjach „migracyjnych” zyskają właściciele istniejących biogazowni czy elektrowni wodnych. Możliwości przejścia do nowego systemu autorzy ostatniej nowelizacji ustawy o OZE nie przewidzieli natomiast dla właścicieli uruchomionych w systemie certyfikatów elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych.

Więcej o tych aukcjach oraz o pozostałych, planowanych na ten rok, w których będą mogli wystartować inwestorzy dopiero planujący budowę swoich instalacji, w artykule: URE ogłosił pierwsze tegoroczne aukcje. Na razie dla istniejących instalacji.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o