Prezes BOŚ o finansowaniu odnawialnych źródeł energii

Prezes BOŚ o finansowaniu odnawialnych źródeł energii
Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska. Fot. PAP

Jesteśmy dalej otwarci na finansowanie wielu form odnawialnych źródeł energii deklaruje prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs.

Prezes BOŚ S.A. zapytany o najnowszy raport KPMG nt. preferowanych przez inwestorów kierunków rozwoju OZE, podkreślił, że BOŚ Bank w obszarach wskazanych w raporcie ma wysokie kompetencje i duże doświadczenie. – Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia, czyli od 27 lat aktywnie działa na rynku finansowania inwestycji proekologicznych, w tym także odnawialnych źródeł energii – przypomniał.

Z raportu jasno wynika, że kluczowym przedmiotem zainteresowania instytucji finansowych są elektrownie wiatrowe na morzu oraz farmy fotowoltaiczne. – W obu obszarach Bank Ochrony Środowiska wypracował już metody bezpiecznego finansowania oraz posiada unikalne kompetencje. Jesteśmy bardzo otwarci na finansowanie nowych inwestycji w OZE, zwłaszcza w zakresie fotowoltaiki – zadeklarował.

REKLAMA

Prezes Białowąs jednocześnie zwrócił uwagę, że w przypadku dużych farm wiatrowych finansowanie będzie musiało odbywać się w ramach konsorcjów bankowych, ponieważ tego typu przedsięwzięcia są bardzo kapitałochłonne.

Spodziewam się, że jedna instytucja finansowa nie będzie chętna do samodzielnego kredytowania tak dużej inwestycji, w przeciwieństwie do konsorcjów bankowych, które zapewne zdecydowanie szybciej będą zainteresowane finansowaniem dużych projektów wspólnie z bezpiecznym polskim partnerem, dzieląc się ryzykiem. W mojej ocenie to właściwy kierunek – zaznaczył.

REKLAMA

Z raportu KPMG wynika, że najbardziej atrakcyjnymi obszarami dla inwestorów są energetyka wiatrowa morska, hydroenergetyka i instalacje fotowoltaiczne. Innowacje w zakresie technologii magazynowania czy agregatów prądotwórczych oceniane są także jako istotne w rozwoju i stabilizacji rynku energii.

Powołując się na przytaczane wyżej źródło, inwestorzy z niemal wszystkich kontynentów (Europa, Azja, Ameryka) zainteresowani są nowymi projektami OZE. Ich uwaga skupia się w szczególności na krajach o sprzyjających regulacjach prawnych, w tym systemach dotacji inwestycyjnych lub wsparcia operacyjnego. Raport bazuje na odpowiedziach 200 inwestorów z całego świata, w tym siedmiu z Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród krajów europejskich, najlepiej oceniany przez respondentów jest rynek niemiecki, ze względu na stabilne, wspierające instrumenty prawne, jak i nastawienie w kierunku dalszego rozwoju energetyki odnawialnej. Bardzo dobrze postrzegany jest też rynek chiński, w związku z rządowymi planami inwestycji w rozwój w OZE na poziomie 377 mld dolarów do 2023 r. Najmniej atrakcyjnie odbierane są Francja i USA.

Eksperci BOŚ wskazują, że zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o OZE z lipca br. stanowiły warunek niezbędny do tego, aby banki mogły rozważać przystąpienie do finansowania projektów aukcyjnych w Polsce. W bieżącym roku rząd zakupi w aukcjach energię odnawialną za kwotę 87,6 mld zł (w okresie 15 lat), w tym 70,6 mld zł przeznaczy na nowe inwestycje, a wśród nich instalacje dotyczące wykorzystania biogazu, energii słonecznej i wiatru.

Mając na uwadze cele przyświecające pakietowi klimatyczno-energetycznemu oraz z uwagi na rolę Banku Ochrony Środowiska w systemie finansowania przedsięwzięć proekologicznych, nasza instytucja przygotowana jest na finansowanie przedsięwzięć tego rodzaju. Bank Ochrony Środowiska w ramach przyjętej metodyki analizuje projekty przed postępowaniem aukcyjnym jak również projekty, które aukcje wygrały. Dowodem tego są przedsięwzięcia już finansowane oraz analizowane w ramach poszczególnych departamentów, o łącznej mocy ok. 20 MW – stwierdził prezes BOŚ.

Centrum Prasowe PAP