Dotacje na energię odnawialną na Warmii i Mazurach

Dotacje na energię odnawialną na Warmii i Mazurach
Fot. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w piątek rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energii.

Nabór w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rozpocznie się w piątek 28 września i potrwa do 30 listopada br. Rozstrzygnięcie przewidziano na maj przyszłego roku.

O unijną dotację mogą wystąpić przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także inne podmioty posiadające osobowość prawną

REKLAMA

Dofinansowanie może objąć inwestycje w elektrownie wiatrowe o mocy do 200 kWe, elektrownie fotowoltaiczne i instalacje kolektorów słonecznych o mocy do 2 MWe/2 MWth, instalacje wykorzystujące biomasę do 5 MWe/MWth oraz instalacje wykorzystujące biogaz do 1 MWe, jednostki wykorzystujące energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła do 2 MWth, a także małe elektrownie wodne o mocy do 200 kWe.

REKLAMA

Dofinansowanie może objąć również budowę sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Do podziału jest spory budżet 153,57 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektów sięga 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.