PGE Dystrybucja przyłączy więcej OZE na Podkarpaciu

PGE Dystrybucja przyłączy więcej OZE na Podkarpaciu
Fot. PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja zrealizuje kolejny projekt, dzięki któremu zwiększy możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej nowych mocy pochodzących z odnawialnych źródeł energii. To efekt kolejnej umowy na unijne dofinansowanie podpisanej przez spółkę w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

W tym tygodniu w Ministerstwie Energii przedstawiciele PGE Dystrybucja podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego”.

W ramach realizowanej inwestycji powstanie zupełnie nowa linia 110 kV o długości 27 km, która połączy Żmigród z Iwoniczem. Zmodernizowane i rozbudowane zostaną stacje transformatorowe 110 kV/SN Nowy Żmigród oraz 110 kV/SN Iwonicz.

REKLAMA

Oprócz zwiększenia możliwości przyłączania OZE, realizacja tych projektów poprawi stabilność dostaw energii elektrycznej do odbiorców, a tym samym korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne południowego Podkarpacia.

Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i będzie realizowane w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych” oraz poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”. 

Wartość projektu szacuje się na ok. 32 mln zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 23 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2020 roku.

To kolejny projekt realizowany przez PGE Dystrybucję, który uzyskał dofinansowanie unijne i którego celem ma być poprawa możliwości przyłączania nowych źródeł odnawialnych.

W ramach dofinansowanej ze środków unijnych inwestycji zostanie przebudowana przez PGE Dystrybucję stacja GPZ Budzyń. Umowę w tej sprawie podpisano w ubiegłym miesiącu, a zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2019 r.

Nowa stacja ma zostać zaprojektowana i wybudowana między innymi w oparciu o nowoczesną rozdzielnię 110 kV typu GIS w układzie z podwójnym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych wraz ze sprzęgłem poprzeczno-podłużnym oraz miejscem na 4 dodatkowe pola liniowe 110 kV oraz dwusekcyjną 44-polową rozdzielnia 15 kV zasilaną z 2 transformatorów 110/15 kV.

Całkowita wartość projektu wynosi 31,12 mln zł, z czego 17,53 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałanie 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących  budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” z Programu Operacyjnego” Infrastruktura i Środowisko”.

REKLAMA

Wcześniej w tym roku lubelski oddział PGE Dystrybucja zawarł w ramach tego samego poddziałania 1.1.2 umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie linii 110 kV relacji Poniatowa–Nałęczów. 

Z kolei w lipcu ub.r. PGE Dystrybucja podpisała umowę o dofinansowanie projektu modernizacji sieci elektroenergetycznej na terenie Rzeszowa. Projekt „Przeizolowanie sieci 6 kV miasta Rzeszowa na napięcie 15 kV – modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna” ma poprawić możliwości techniczne sieci w tym rejonie Podkarpacia.

Wartość rzeszowskiego projektu PGE Dystrybucja wynosi ponad 58 mln zł, a umowa będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, działanie 7.1. „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”.

W ramach tego samego programu POIiŚ w grudniu 2016 roku podpisane zostały dwie inne umowy na realizację projektów modernizacyjnych zwiększających możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznych nowych wytwórców OZE.

Pierwszy z nich dotyczy rejonu Sieradza. Chodzi o projekt „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie łódzkim”. Druga umowa dotyczy modernizacji sieci w przygranicznym rejonie południowo-wschodniej Polski w ramach projektu „Budowa linii 110 kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa”.

Całkowita wartość projektu wynosi 17 mln zł, z czego ponad 7 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na grudzień 2018 r.

Ponadto PGE Dystrybucja pozyskała dofinansowanie na projekt „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze powiatu sieradzkiego w regionie łódzkim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Unijne dofinansowanie pokryje 79 proc. kosztów kwalifikowanych. Prace związane z przebudową linii 110 kV wyceniono na kwotę 14 mln zł.

W ubiegłym roku spółka PGE Dystrybucja wydała na inwestycje w sumie ok. 1,7 mld zł.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.