URE ogłosił kolejne aukcje

URE ogłosił kolejne aukcje
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W połowie ubiegłego miesiąca Urząd Regulacji Energetyki ogłosił pierwsze tegoroczne aukcje, ale dedykowane wyłącznie instalacjom istniejącym, których właściciele zyskają szansę na wejście do nowego systemu wsparcia. Teraz ogłoszono długo oczekiwane przez rynek OZE aukcje dla nowych projektów, w przypadku których uruchomienie produkcji energii nastąpi już po wygranej aukcji.

Pierwsze tegoroczne aukcje odbędą się w dniach 17, 18, 19, 24, 25 października br. i będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Te aukcje są dedykowane istniejącym instalacjom odnawialnych źródeł energii, których właściciele zyskają możliwość przejścia z systemu zielonych certyfikatów do nowego systemu wsparcia. Z takiej możliwości mogą skorzystać m.in. producenci energii z biogazu, wody czy geotermii, natomiast nie przewidziano aukcji „migracyjnych” dla istniejących elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych.

REKLAMA

Branże wiatrowa i fotowoltaiczna mogą być jednak zadowolone z tegorocznego planu na aukcje dla nowych projektów. Terminy tych aukcji właśnie ogłosił Urząd Regulacji Energetyki.

Ogłoszone przez URE aukcje dla nowych instalacji odbędą się w dniach 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada br., w oparciu o zasady ustalone w ramach regulaminu udostępnionego ostatnio przez URE.

Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

W jednej aukcji można wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

AZ/6/2018

Pierwsza z ogłoszonych właśnie aukcji, oznaczona jako AZ/6/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 5 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub wyłącznie energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 45 000 000 MWh oraz 15 750 000 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 67 959,68 MWh oraz 26 042 100,64 zł.

AZ/7/2018

Druga z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/7/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 6 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; instalacji stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 57 699 309 MWh oraz 24 929 301 412 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 87 138,45 MW oraz 41 220 956,19 zł.

AZ/8/2018

Trzecia z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/8/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 7 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 13 311 000 MWh oraz 5 507 985 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 20 102,51 MWh oraz 9 107 095,04 zł.

AZ/9/2018

Czwarta z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/9/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 12 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 16 065 000 MWh oraz 6 243 300 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 24 260,51 MWh oraz 10 322 975,18 zł.

Aktualizacja: Termin tej aukcji został przełożony z powodu ustanowienia 12 listopada dniem wolnym od pracy. Zgodnie z decyzją URE, ta aukcja odbędzie się w dniu 15 listopada br.

REKLAMA

AZ/10/2018

Piąta z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/10/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 13 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biopłyny, hydroenergię, energię geotermalną lub energię wiatru na morzu.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 3 750 000 MWh oraz 1 895 250 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 5 662,91 MWh oraz 3 133 565,42 zł.

AZ/11/2018

Szósta z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/11/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 14 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 11 700 000 MWh oraz 7 160 400 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 17 669,14 MWh oraz 11 840 096,72 zł.

AZ/12/2018

Siódma z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/12/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 19 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biopłyny, hydroenergię, energię geotermalną lub energię wiatru na morzu.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 5 400 000 MWh oraz 2 592 000 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 8 155,35 MWh oraz 4 286 141,21 zł.

AZ/13/2018

Ósma z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/13/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 20 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 3 510 000 MWh oraz 1 930 500 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 5 301,45 MWh oraz 3 192 503,95 zł.

Nie można się pomylić

URE przypomina, że zgodnie z zasadami składania ofert w aukcjach przeprowadzanych w roku 2018, oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana, co wynika z art. 11 ust. 6 wprowadzonego do ustawy o OZE nowelizacją z 7 czerwca 2018 r.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży, wówczas te oferty zostaną uszeregowane według kolejności ich wysłania.

Wygrana w aukcji da inwestorom gwarancje wynagrodzenia za energię na poziomie ceny zaoferowanej w aukcji, indeksowanej corocznie o średnią inflację, w okresie 15 lat od uruchomienia produkcji energii na podstawie ważnej koncesji.

W przeciwieństwie do przeprowadzonych dotychczas aukcji, URE może nie podać wyników zaraz po przeprowadzeniu kolejnych aukcji. Możliwe jest podanie rezultatów nawet po kilku miesiącach, co skróci inwestorom czas na uruchomienie wytwarzania.


Prognozowany przez Ministerstwo Energii potencjał zakontraktowanych mocy w aukcjach w 2018 roku z podziałem na poszczególne technologie (dane w MW). 

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.