200 mln euro dla prosumentów we Francji

200 mln euro dla prosumentów we Francji
Fot. Axitec

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet wsparcia dla francuskich producentów energii odnawialnej w modelu „autokonsumpcji”. Zaproponowane przez francuski rząd mechanizmy wsparcia obejmą inwestycje w źródła odnawialne w firmach i gospodarstwach domowych, w modelu, który zakłada priorytet autokonsumpcji z uwzględnieniem sprzedaży do sieci nieskonsumowanych nadwyżek energii.

Zatwierdzony przez Brukselę program wsparcia francuskich prosumentów będzie finansowany z centralnego budżetu. Paryż zakłada, że do roku 2020 uda się przy jego pomocy uruchomić odnawialne źródła energii o potencjale 490 MW.

Rządowe subsydia będą przyznawane w drodze aukcji, do których będzie można zgłaszać odnawialne źródła energii we wszystkich technologiach, w przedziale mocy 100-500 kW.

REKLAMA

Zwycięzcy aukcji otrzymają wsparcie w postaci premii przyznawanej ponad cenę energii uzyskaną na rynku, w okresie 10 lat od uruchomienia generacji.

W komunikacie na temat zatwierdzenia tego mechanizmu wsparcia Komisja Europejska podkreśla, że jest on zgodny z unijnym rozporządzeniem GBER, które wymienia warunki niezbędne do zaakceptowania pomocy publicznej przyznawanej przez poszczególne kraje Unii Europejskiej producentom energii odnawialnej.

Francuzi już wcześniej prowadzili aukcje dla projektów OZE zakładających dominujący udział autokonsumpcji – obok aukcji dedykowanych różnej wielkości instalacjom fotowoltaicznym, wiatrowym czy biomasowym, mającym produkować energię przede wszystkim z założeniem sprzedaży do sieci.

REKLAMA

Obecnie potencjał wszystkich źródeł odnawialnych we Francji zbliża się do poziomu 49 GW, z czego 2,8 GW zainstalowano w roku 2017.

Cel Francji na 2020 r., do którego realizacji Paryż zobowiązał się na forum Unii Europejskiej, to zwiększenie produkcji zielonej energii w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie do 23 proc. krajowego zapotrzebowania. Tymczasem według Eurostatu na koniec 2016 r. Francuzom udało się osiągnąć poziom 16 proc.

W 2016 roku rada Conseil Superieur de l’Energie, pracująca jeszcze w rządzie François Hollande, przyjęła cel m.in. zwiększenia krajowego potencjału w zakresie energetyki słonecznej i wiatrowej odpowiednio do poziomu 30 GW oraz 25 GW już w roku 2023.

Paryż już wcześniej uzgodnił, że do 2030 r. udział OZE we francuskim miksie energii elektrycznej wzrośnie do 40 proc. Na razie energia odnawialna stanowi ok. 1/5 francuskiego miksu energii elektrycznej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.