Resort gospodarki przyznał dotacje na infrastrukturę energetyczną dla OZE

Resort gospodarki przyznał dotacje na infrastrukturę energetyczną dla OZE
PGE press

{więcej}Ministerstwo Gospodarki podpisało trzy umowy na dotacje w ramach działania 9.6 „Sieci ułatwiające odbiór energii ze źróeł odnawialnych”. 

Przyznane dotacje umożliwią dofinansowanie budowy infrastruktury energetycznej dla inwestycji mających na celu produkcję zielonej energii. Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Gospodarki:

REKLAMA

„W dniu 6 oraz 11 czerwca  2012 r. zostały podpisane trzy umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 1/POIiŚ/9.6/2010 dla działania 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko. Podpisano umowy o dofinansowanie dla projektów: „Przebudowa linii 110 kV relacji Recław – Kamień Pomorski w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych” (nr POIS.09.06.00-00-001/10-00), „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo” (nr POIS.09.06.00-00-006/10) oraz „Budowa infrastruktury umożliwiającej odbiór energii z farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice” (nr POIS.10.03.00-00-002/10-00).
Podczas zawarcia umów, Ministerstwo Gospodarki – Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – reprezentowała Pani Zenona Barszczewska-Rolf, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, zaś Beneficjenta projektu „Przebudowa linii 110 kV relacji Recław – Kamień Pomorski w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych” – firmę Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentował Pan Janusz Pydo – Dyrektor Oddziału, Beneficjenta projektu „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo” – firmę Polskie Sieci Energoenergetyczne Operator Spółka Akcyjna reprezentował Pan Henryk Majrzchak –Prezes Zarządu, Pan Kazimierz Kułaga – Członek Zarządu. Beneficjent  projektu „Budowa infrastruktury umożliwiającej odbiór energii z farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice” – firma Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna była reprezentowana przez Panią Martę Skwiewierską – Pełnomocnika.
Planowany całkowity koszt realizacji wynosi dla projektów odpowiednio: 36 586 811,62 PLN, 116 152 656,30 PLN oraz 26 916 466,66 PLN.”
źródło: Ministerstwo Gospodarki, red. gramwzielone.pl

REKLAMA