Energa na minusie w segmencie obrotu

Energa na minusie w segmencie obrotu
Energa press

Z wstępnych wyników Energi za trzeci kwartał br. wynika, że ostatnie zamieszanie z cenami energii miało negatywny wpływ na jej wynik w segmencie sprzedaży, w którym koncern energetyczny z Gdańska zanotował ujemny wynik EBITDA.

W trzecim kwartale EBITDA całej grupy wyniosła 426 mln zł, w czym dominujący udział miała EBITDA segmentu dystrybucji z wynikiem 374 mln zł, a także w mniejszym stopniu EBITDA segmentu wytwarzania (66 mln zł). Segment sprzedaży odnotował natomiast ujemny wynik -7 mln zł.

W minionym kwartale Energa rozdystrybuowała 5 487 GWh energii elektrycznej, sprzedała 4 752 GWh i wyprodukowała 963 GWh energii elektrycznej.

REKLAMA

W drugim kwartale br. Energa wypracowała wynik EBITDA na poziomie 530 mln zł, czyli niższym niż EBITDA wypracowana w pierwszym kwartale 2018 r. (626 mln zł). EBITDA za pierwsze półrocze br. wyniosła w sumie 1 156 mln zł i była nieznacznie wyższa od wypracowanej rok wcześniej.

Największy wpływ na wynik EBITDA w drugim kwartale miał segment dystrybucji (481 mln zł), następnie wytwarzania (57 mln zł) i w stosunkowo niewielkim stopniu sprzedaży (4 mln zł).

W drugim kwartale wolumen energii dystrybuowanej przez Energę wyniósł 5 584 GWh (wobec 5 858 GWh w pierwszym kwartale br.), produkcja brutto wyniosła 849 GWh (1039 GWh), a sprzedaż detaliczna 4 754 GWh (5 244 GWh)

EBITDA grupy za pierwsze trzy kwartały wyniosła w sumie 1 587 mln zł, w tym w segmencie dystrybucji wypracowano 1 364 mln zł, EBITDA w wytwarzaniu sięgnęła 234 mln zł, a EBITDA segmentu sprzedaż wyniosła 50 mln zł.

REKLAMA

W tym czasie Energa rozdystrybuowała 16 927 GWh energii elektrycznej, sprzedała 14 751 GWh i wyprodukowała 2 851 GWh energii elektrycznej brutto.

W całym 2017 roku EBITDA grupy Energa wzrosła do 2 160 mln zł. To wynik o 133 mln zł wyższy niż w 2016 roku. Przychody wzrosły o 353 mln zł do 10 534 mln zł. Natomiast wynik netto wyniósł 789 mln zł i był aż 642 mln zł wyższy niż w 2016 roku.

W ubiegłym roku segment dystrybucji utrzymał najważniejszą pozycję w budowie wyniku grupy. Odpowiadał za prawie 80 proc. zysku Energi. EBITDA tego segmentu wyniosła 1 723 mln zł (1 720 mln zł rok wcześniej). 

Udział segmentu wytwarzania w EBITDA Grupy wyniósł w 2017 roku 18 proc. EBITDA wytwarzania wyniosła 398 mln zł, o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.

Segment sprzedaży wypracował w 2017 roku 85 mln zł EBITDA, czyli 4 proc. wyniku całej grupy. Tymczasem rok wcześniej udział sprzedaży w EBITDA wynosił 2 proc. 

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientom. Jest też trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Jej sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.