Parlament Europejski za zwiększeniem celu redukcji emisji CO2

Parlament Europejski za zwiększeniem celu redukcji emisji CO2
Unsplash

Wczoraj posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali zwiększenie unijnego celu redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku do poziomu 55 proc.  w stosunku do przyjętego wcześniej przez Unię Europejską celu redukcji emisji o 40 proc. do roku 2030 w porównaniu z poziomem emisji z roku 1990.

Posłowie europarlamentu podkreślili, że obecne zobowiązania podjęte przez strony Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) „ograniczyłyby globalne ocieplenie jedynie do wzrostu temperatury o około 3,2 st. C i nie zbliżyłyby się nawet do celu obniżenia wzrostu do 2 st. C”.

Takie sformułowanie zawarto w tekście rezolucji na konferencję klimatyczną COP24 w Katowicach, przyjętej 239 głosami do 145, przy 23 wstrzymujących się od głosu.

REKLAMA

Posłowie PE uważają, że globalny wpływ wzrostu temperatury o 2 st. C byłby głęboki i najprawdopodobniej nieodwracalny, ale można by go uniknąć, dążąc do osiągnięcia ambitniejszego celu 1,5 st. C.

Podkreślono, że rozwiązania technologiczne są już dostępne i coraz bardziej konkurencyjne cenowo, a wszystkie polityki UE powinny być ściśle powiązane z długoterminowymi celami porozumienia paryskiego, stwierdzono w tekście.

Parlament wezwał strony zawartego w 2015 roku w Paryżu przez kraje ONZ porozumienia klimatycznego, włącznie z Unią Europejską, do zaktualizowania swoich zobowiązań do 2020 roku, co zlikwidowałoby lukę przeszkadzającą w realizacji celów porozumienia paryskiego.

PE podkreślił, że porozumienie osiągnięte między Parlamentem i Radą w sprawie podniesienia celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej do 2030 r. doprowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) o ponad 45 proc. do 2030 r., jednak zdaniem europarlamentu Unia Europejska powinna dążyć do osiągnięcia redukcji GHG o 55 proc. do 2030.

REKLAMA

Posłowie PE wezwali też Komisję Europejską i państwa członkowskie do przygotowania wkładu w redukcję emisji GHG do 2020. Ma on zostać przedstawiony podczas szczytu klimatycznego COP24, który odbędzie się w grudniu br. w Katowicach.

Podkreślono przy tym, że jeżeli inne duże gospodarki nie podejmą porównywalnych zobowiązań do UE, konieczne będzie utrzymanie przepisów dotyczących tzw. ucieczki emisji (przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów o mniej restrykcyjnej polityce ochrony środowiska), aby zapewnić konkurencyjność przemysłu europejskiego na świecie.

Zgodnie z przyjętym wczoraj stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, unijny budżet powinien być spójny ze zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi walki ze zmianą klimatu, a budżet długoterminowy po 2020 roku powinien być skoncentrowany na celach klimatycznych i energetycznych.

Zdaniem posłów PE, udział wydatków związanych z klimatem należy jak najszybciej zwiększyć z 20 proc. do 30 proc., a wszystkie pozostałe wydatki powinny być zgodne z wymogami porozumienia paryskiego.

Przyjęto ponadto, że Unia Europejska powinna również ustanowić specjalny, automatyczny mechanizm finansowania publicznego, zapewniający dodatkowe i proporcjonalne wsparcie udziału UE w międzynarodowym wysiłku finansowym w walce ze zmianą klimatu, w wysokości 100 mld dolarów.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.