Ubyło wytwórców w rejestrze małych instalacji OZE

Ubyło wytwórców w rejestrze małych instalacji OZE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki zaktualizował rejestr wytwórców energii w tzw. małych instalacjach OZE. Każdy wytwórca zaliczany do tej grupy miał czas do końca października na złożenie w URE kolejnego, kwartalnego sprawozdania.

Od czerwca do początku listopada w rejestrze przybyły 173 instalacje, co można powiązać z mającą miejsce w lipcu zmianą definicji małej instalacji w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

W ciągu ostatniego miesiąca jednak nie tylko nie pojawiło się więcej pozycji, ale liczba instalacji wpisanych do rejestru zmniejszyła się o jedną.

REKLAMA

Jak wynika z danych podanych przez URE, aktualnie w rejestrze jest wpisanych 614 wytwórców zaliczanych do tej grupy. Tymczasem w rejestrze opublikowanym na początku ubiegłego miesiąca było 615 instalacji.

Zgodnie ze znowelizowaną w lipcu br. ustawą o OZE, do grupy małych instalacji OZE zaliczane są teraz systemy o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, a także o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW.

To zmiana w stosunku do wcześniejszej wersji ustawy o OZE, w której minimalna i maksymalna moc elektryczna małej instalacji wynosiły odpowiednio 40 kW i 200 kW, a moc cieplna – 120 kW i 600 kW.

Do obowiązków wytwórców energii w małej instalacji należy m.in. składanie w Urzędzie Regulacji Energetyki kwartalnego sprawozdania, w terminie do 30 dni od zakończenia każdego kwartału – na potrzeby prowadzonego przez URE rejestru.

Wytwórca energii w małej instalacji musi prowadzić dokumentację, w której odnotowuje dane na temat ilości wytworzonej energii, ilości energii sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu i osobno ilości energii sprzedanej odbiorcom końcowym, a także względnie informacje na temat zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej oraz informacje o rodzaju tych paliw.

REKLAMA

Składane co kwartał, w terminie do 30 dni od zakończenia kwartału, sprawozdanie powinno zawierać powyższe informacje, które są wymienione w ustawie o OZE, w art. 9 ust. 1 pkt 5.

Sprawozdanie trzeba złożyć do komórki Urzędu, która dokonała wpisu wytwórcy do rejestru, to jest do oddziału terenowego URE, do Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji URE lub do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie.

Sprawozdanie kwartalne należy przesłać po raz pierwszy za ten kwartał, w którym wytwórca został wpisany do rejestru, niezależnie od tego, czy wytworzył w tym kwartale energię elektryczną, przy czym „nowi” właściciele małych instalacji OZE, którzy zostali objęci tą definicją w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, a więc posiadający instalacje o mocach 200-500 kW, pierwsze sprawozdanie powinni złożyć do 30 dni po upływie III kwartału br.

Jak podkreśla URE, wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej bez wymaganego wpisu do rejestru jest nielegalne. Takie postępowanie stanowi wykroczenie, które zagrożone zostało karą ograniczenia wolności albo karą grzywny, o czym stanowi art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Ponadto, zgodnie z art. 168 pkt 14 ustawy OZE wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w małej instalacji OZE bez wpisu do rejestru grozi karą pieniężną w wysokości 1000 zł.

Co więcej, zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy OZE, wytwórca, który wykonywał działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, może uzyskać wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.