URE wesprze rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej

 

VIII międzynarodowa Konferencja New Energy User Friendly „Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej” (NEUF 2012)

Marek Woszczyk, prezes URE wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym systemowi energetyki rozsianej i energetyce prosumenckiej.

Prezes URE wskazywał, że budowa systemu energetyki rozsianej i rozproszonej to zdroworozsądkowy wybór m.in. ze względu na zdecydowanie szybsze niż w przypadku energetyki wielkoskalowej tempo przeprowadzania inwestycji oraz względną łatwość pozyskania finansowania.

REKLAMA

Regulator zadeklarował wsparcie efektywnego rozwoju generacji rozproszonej. Szef URE zapowiedział, że w niedługim czasie Urząd zaprezentuje wyniki pilotażowego projektu, którego celem była identyfikacja barier w przyłączaniu mikroźródeł do sieci elektroenergetycznej.

REKLAMA

W konferencji NEUF udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz reprezentanci organów rządowych Państw Członkowskich UE, odpowiedzialni za programy rozwoju efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i adaptacji do zmian klimatycznych. Transmisję z konferencji można było śledzić on-line na stronie internetowej URE.   

Konferencja, objęta Honorowym Patronatem Prezesa URE, odbyła się w 29 czerwca 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki. Tuż po konferencji odbyło się otwarte posiedzenie Prezydium Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, w którym udział wzięli m.in. Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, prof. Michał Kleiber, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, dr inż. Janusz Steinhoff, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, b. wicepremier i minister gospodarki oraz prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.