BOŚ otwarty na finansowanie inwestycji w systemach FIT/FIP [wideo]

BOŚ otwarty na finansowanie inwestycji w systemach FIT/FIP [wideo]
Anna Żyła, główny ekolog BOŚ. Fot. Gramwzielone.pl (C)

Najbardziej zaangażowany w finansowanie projektów w energetyce odnawialnej, krajowy bank zapewnia, że jest otwarty na kredytowanie inwestycji w nowym mechanizmie wsparcia, z którego mogą od niedawna korzystać operatorzy mniejszych biogazowni i elektrowni wodnych. Potwierdza to w rozmowie z portalem Gramwzielone.pl Anna Żyła, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska.

Ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie w połowie lipca br., wprowadziła systemy wsparcia FIT/FIP dla instalacji OZE o mocy do 500 kW, w postaci stałej ceny, z której będą mogli skorzystać producenci energii z elektrowni wodnych, biogazu rolniczego, odpadowego, otrzymywanego z oczyszczalni ścieków, ale także biogazu pozyskiwanego w inny sposób.

Wprowadzono dla wyżej wymienionych instalacji o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW mechanizm określony w ustawie jako feed-in-tariff (FIT), a dla instalacji o mocy nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW – system określany jako feed-in-premium (FIP).

REKLAMA

Zgodnie z art. 70a ustawy OZE, z systemu FIT mogą korzystać wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji lub w mikroinstalacji, którzy sprzedają lub będą sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną do sprzedawcy zobowiązanego. System FIP natomiast przeznaczony jest dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, którzy sprzedają lub będą sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną do wybranego podmiotu, innego niż sprzedawca zobowiązany.

Stała cena zakupu w systemach FIT/FIP, zgodnie z art. 70e ust. 1 ustawy OZE, wynosi 90 proc. ceny referencyjnej określonej na dany rok kalendarzowy w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo Energii i powinna być waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Taryfy FIT lub FIP mają obowiązywać przez 15 lat, ale nie dłużej niż do końca 2035 r.

Mechanizmy FIT i FIP mają obejmować analogiczne warunki kumulacji pomocy publicznej jak w systemie aukcyjnym. Ze względu na pomoc publiczną, wytwórcy chcący skorzystać z FIT lub FIP muszą złożyć wraz z deklaracją o zamiarze sprzedaży nadwyżek energii po stałej cenie również odpowiedni formularz, w którym przekażą informacje o otrzymanej pomocy publicznej.

Taryfy FIT/FIP w 2018 roku [w zł/MWh]: 1 biogaz rolniczy do 500 kW, 2. biogaz rolniczy powyżej 500 kW, 3. biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do 500 kW, 4. biogaz pozyskany ze składowisk odpadów powyżej 500 kW, 5. biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do 500 kW, 6. biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków powyżej 500 kW, 7. biogaz inny poniżej 500 kW, 8. biogaz inny powyżej 500 kW, 9. hydroenergia do 500 kW, 10. hydroenergia powyżej 500 kW.

Stabilność przychodów, jaką gwarantują mechanizmy FIT/FIP, to nowa jakość na krajowym rynku producentów energii odnawialnej, którzy wcześniej musieli bazować na systemie zielonych certyfikatów – nie dającym komfortu stałych, możliwych do ustalenia z góry przychodów.

REKLAMA

Zalety nowego mechanizmu wsparcia dostrzega Bank Ochrony Środowiska, potwierdzając zainteresowanie finansowaniem instalacji produkujących energię w systemach FIT/FIP.

Ten system może okazać się nieco mniej opłacalny niż system aukcyjny czy sprzedaż energii elektrycznej poprzez giełdę, natomiast zapewnia bardzo stabilny poziom przychodów i to jest dla mniejszych inwestorów dużym atutem. To jest też duży plus dla banku przy ocenie projektu – mówi w rozmowie z portalem Gramwzielone.pl Anna Żyła, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska.

Anna Żyła podkreśla, że w mechanizmach FIT/FIP stosowany jest 15-letni okres wsparcia, do którego BOŚ może dostosować warunki kredytu, oferując finansowanie długoterminowe.

Jak zaznacza przedstawicielka BOŚ, zanim jednak inwestor będzie mógł przystąpić do realizacji swojego projektu, musi przejść odpowiednią weryfikację w Urzędzie Regulacji Energetyki. Dopiero po jej zakończeniu może rozpocząć rozmowy o kredycie.

Rozmowa portalu Gramwzielone.pl z Anną Żyłą, główną ekolog BOŚ:

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.