Znowu zmniejszył się udział OZE w konsumpcji energii w Polsce

Znowu zmniejszył się udział OZE w konsumpcji energii w Polsce
Fot. johnthescone, flickr cc

Dzień po tym, jak Najwyższa Izba Kontroli opublikowała krytyczny raport na temat wsparcia państwa dla energetyki odnawialnej w Polsce, Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, z którego wynika, że w 2017 roku znowu odnotowaliśmy spadek udziału OZE w krajowej konsumpcji energii. GUS odnotował wcześniej spadek udziału zielonej energii w krajowym miksie energii również w roku 2016.

Jak wynika z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (67,9 proc.), energii wiatru (14 proc.) i z biopaliw ciekłych (10 proc.).

Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawianych w Polsce w 2017 r. wyniosła 383 168 TJ, z czego 260 052 TJ pochodziło z biopaliw stałych, 53 673 TJ z energetyki wiatrowej, a 38 422 TJ z biopaliw ciekłych.

REKLAMA

Zużycie energii ze źródeł odnawialnych zwiększyło się nieznacznie w ciągu ostatnich lat i wzrosło z 360 tys. TJ w 2013 r. do 374 tys. TJ w 2017 r.

Mimo to w 2017 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto obniżył się o 0,32 pkt proc. do 11 proc. z 11,3 proc. w roku 2016.

Jak tłumaczy GUS, główną przyczyną spadku tego udziału był wzrost końcowego zużycia energii brutto o ok. 6,5 proc. Zużycie energii ze źródeł odnawialnych również wzrosło w badanym okresie, jednak nie tak dynamicznie – o około 3,4 proc.

Urząd wymienia, że udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce zmniejszył się o 0,27 pkt proc. w stosunku do 2016 r., co wynikało ze wzrostu zużycia energii odnawialnej o ok. 0,4 proc. przy jednoczesnym dużym wzroście zużycia ogólnego energii elektrycznej  – o około 2,5 proc.

Udział energii z OZE w elektroenergetyce w 2016 roku wyniósł 13,36 proc. wobec 13,43 proc. w roku 2015, 12,4 proc. w roku 2014, 10,73 proc. w roku 2013, a także wobec 10,68 proc. w roku 2012.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie wzrósł o 0,28 pkt proc. w stosunku do 2016 r. Jak wskazuje GUS, na ten wynik złożył się wzrost zużycia energii odnawialnej – aż o ok. 25 proc. przy jednoczesnym mniejszym wzroście zużycia ogólnego energii w transporcie o ok. 17 proc.

REKLAMA

W 2016 roku udział zielonej energii w transporcie wyniósł zaledwie 3,93 proc. wobec 6,44 proc. w roku 2015 oraz wobec 6,25 proc. w roku 2014.

Udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie zmniejszył się natomiast o 0,13 pkt proc. w stosunku do 2016 r. – w efekcie wzrostu zużycia energii odnawialnej o ok. 2 proc. przy jednoczesnym wzroście zużycia ogólnego energii o ok. 3 proc.

Udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie w 2016 roku wyniósł 14,7 proc. wobec 14,54 proc. w roku 2015, 14,01 proc. w roku 2014, 14,1 proc. w roku 2013 oraz wobec 13,37 proc. w roku 2012

Tymczasem zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Krajowe cele składają się na ogólny, unijny cel 20-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.

Dla Polski indywidualny cel na rok 2020 został ustalony na poziomie 15 proc.. Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii odnawialnej we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10 proc. końcowego zużycia energii w transporcie.

Unijna agencja statystyczna Eurostat odnotowała na początku tego roku, że udział OZE w unijnym miksie konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie wyniósł w 2016 roku 17 proc. wobec 16,7 proc. w roku 2015.

W 2016 roku największy udział w krajowych miksach energetycznych odnawialne źródła posiadały w Szwecji (53,8 proc.), Finlandii (38,7 proc.), na Łotwie (37,2 proc.), w Austrii (33,5 proc.) i w Danii (32,2 proc.). Najniższy udział OZE Eurostat odnotował natomiast w Luksemburgu (5,4 proc.), na Malcie i w Holandii (po 6 proc.). 

Eurostat wskazuje, że w roku 2016 wśród 28 krajów Unii Europejskiej swoje, krajowe cele OZE na rok 2020 wypełniało 11 państw, w tym Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.