Zobacz kontrowersyjny projekt zmian w nowych regulacjach dla OZE

Zobacz kontrowersyjny projekt zmian w nowych regulacjach dla OZE
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Zaproponowana przez grupę posłów nowelizacja Prawa Energetycznego to duże zaskoczenie dla branży OZE, która od miesięcy śledzi prace nad nową ustawą o energii odnawialnej przygotowywaną przez Ministerstwo Gospodarki. 

Poselskie propozycje zmian ustawy Prawo Energetyczne pod kątem dostosowania polskich przepisów do wymogów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, bazują częściowo na zapisach projektu nowej ustawy o OZE, którą przygotowuje resort gospodarki i która po uzgodnieniach rządowych ma wkrótce trafić do parlamentu. Według wielokrotnych zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, w tym ministra Waldemara Pawlaka, przygotowywany przez resort dokument, którego najważniejsze założenia MG przedstawiło pod koniec maja br., wejdzie w życie z początkiem 2013 roku. 

Tymczasem, dzięki inicjatywie grupy posłów, dla rządowego projektu regulacji dla rynku energetyki odnawialnej pojawiła się konkurencja. Projekt zmian Prawa Energetycznego wniesiony przez nich do parlamentu częściowo powtarza regulacje przygotowywane przez rząd, jednak nie ma w nim mowy o nowym systemie wsparcia dla energetyki odnawialnej, którego założenia stworzyło Ministerstwo Gospodarki i który w opinii wielu ekspertów może zrewolucjonizować rynek OZE w Polsce przyznając większe wsparcie mniejszym, rozproszonym źródłom OZE, a także odbierając część wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dużej energetyce dostającej w obecnym systemie dopłaty m.in. dla obecnie uznawanej za „zieloną” technologii współspalania biomasy z węglem.

REKLAMA
REKLAMA

Poselski projekt zmian w Prawie Energetycznym zakłada tymczasem przedłużenie obecnego systemu wsparcia – wbrew planom Ministerstwa Gospodarki i przygotowującym się od miesięcy do ich wdrożenia firmom związanym z branżą OZE. 

Zobacz poselski projekt ustawy Prawo Energetyczne [PDF].

gramwzielone.pl