Dotacje na OZE i kogenerację w woj. śląskim

Dotacje na OZE i kogenerację w woj. śląskim
Elektrownia fotowoltaiczna GPW SA w Rudzie Śląskiej. Fot. RenCraft

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego rozpoczął się nabór wniosków na unijne dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energii oraz wysokosprawną kogenerację.

Do tej pory w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłoszono już 11 naborów na dofinansowanie infrastruktury w obszarze odnawialnych źródeł energii, wybierając 99 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 107 mln zł.

Okazją do przyznania kolejnych dotacji na OZE w woj. śląskim jest ostatni uruchomiony w 2018 r. konkurs z poddziałania 4.1.2 „Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego”, w którym na unijne dotacje przewidziano 8,034 mln zł.

REKLAMA

Maksymalne dofinansowanie na jeden projekt może sięgać 95 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Związek Metropolitalny; 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3. jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych; 4. podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 5. szkoły wyższe; 6. organizacje pozarządowe; 7. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; a także 8. towarzystwa budownictwa społecznego.

Nabór wniosków w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18 potrwa do 2 kwietnia. Rozstrzygnięcie przewidziano na listopad br.

Ten konkurs jest ostatnimi z RPO WSL rozpoczętym jeszcze w roku 2018, w których można się ubiegać o dofinansowanie do inwestycji związanych z energetyką odnawialną.

Pierwszy nabór wniosków w 2019 r. na unijne dotacje na OZE w woj. śląskim wystartuje jednak już pod koniec tego miesiąca. Chodzi o konkurs z działania 4.3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego”, w którym do podziału będzie 14,389 mln zł.

Dotacje na wysokosprawną kogenerację

W ramach RPO Województwa Śląskiego z końcem 2018 r. uruchomiono też nabór wniosków na unijne dotacje z działania 4.4 „Wysokosprawna kogeneracja”.

REKLAMA

Na inwestycje z zakresu budowy i modernizacji instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji przewidziano pulę dotacji 29,881 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie na jeden projekt może sięgać 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 2. jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); 3. podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 4., szkoły wyższe; 5. organizacje pozarządowe; 6. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 7. towarzystwa budownictwa społecznego; a także 8. przedsiębiorcy.

Nabór wniosków w drugim konkursie z działania 4.4. RPO WSL, nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18 będzie prowadzony do 28 marca, a rozstrzygnięcie przewidziano na wrzesień 2019 r.

Dzięki pierwszemu konkursowi z działania 4.4 z RPO WSL 2014-2020 unijne dotacje wsparły trzy projekty z zakresu wysokosprawnej kogeneracji.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Zabrzu zbudował moduł kogeneracyjny na bazie istniejącej kotłowni na paliwo stałe. Projekt ma przyczynić się do redukcji emisji CO2 o prawie 52 proc. oraz oszczędności energii w porównaniu do rozdzielnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej na poziomie ponad 29 proc. Szpital otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w wysokości ponad miliona złotych przy kosztach całkowitych przekraczających 1,2 mln zł.

Ośrodek leczniczo-opiekuńczy i wypoczynkowy w Szczyrku „Adam” na instalację kogeneracyjną otrzymał ponad 380 tys. zł dotacji przy całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu na poziomie 450 tys. zł.  

Z kolei Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku jest w trakcie modernizacji szpitalnej kotłowni parowo-wodnej zasilanej gazem ziemnym, olejem opałowym oraz ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wdrożenie systemu kogeneracyjnego będzie tam kosztować ponad 7,1 mln zł, przy czym szpital otrzyma ponad 4,6 mln zł dotacji z RPO WSL.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.