List otwarty do Ministra Gospodarki w sprawie ustawy o OZE

List otwarty do Ministra Gospodarki w sprawie ustawy o OZE
superfem / flickr CC-BY-2.0

{więcej}Koalicja Klimatyczna i Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej wyraziły swoje zaniepokojenie przeciągającymi się pracami nad ustawą o OZE w liście otwartym do wicepremiera Waldemara Pawlaka. 

Wyżej wymienione instytucje zaapelowały do ministra gospodarki o zdecydowaną deklarację, że ustawa o OZE wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku, jednocześnie wyrażając swoje zaniepokojenie poselskim projektem nowelizacji Prawa Energetycznego, które ich zdaniem zagraża wejściu w życie ustawy o OZE oraz nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej. 

Wcześniej, minister gospodarki wielokrotnie deklarował, że jest przekonany że ustawa o OZE zostanie implementowana na początku 2013 roku i że prace nad nią toczą się zgodnie z planem, a pewne opóźnienia wynikają z konieczności analizowania ogromu uwag, jakie wpłynęły do resortu w sprawie pierwszego projektu ustawy od środowska energetyki odnawialnej. Deklaracje o wejściu w życie ustawy o OZE z początkiem przyszłego roku powtarzali także w ostatnich dniach wysocy urzędnicy resortu gospodarki. 

REKLAMA

Zaniepokojenie losem ustawy o OZE powstało jednak wraz z wniesieniem do Sejmu poselskiego projeku nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, który ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa pewnych zapisów o OZE – po części zgodnych z projektem ustawy o OZE. Poselski projekt nie mówi jednak nic o nowym systemie wsparcia dla OZE – kluczowym i w opinii wielu ekspertów rewolucyjnym dla rynku OZE elemencie przygotowywanej przez MG ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

REKLAMA

Po ukazaniu się informacji o poselskim projekcie nowelizacji Prawa Energetycznego przedstawiciele rządu deklarowali, że jest on rozwiązaniem pośrednim i ma na celu odsunięcie widma kar, które w związku z ponad 2,5 letnim opóźnieniem w implementacji przez Polskę unijnej dyrektywy o OZE może nałożyć na Polskę Trybunał Sprawiedliwości UE. W tej sprawie toczy się już postępowanie przeciwko Polsce.

W opinii wygłoszonej chociaż przez Andrzeja Czerwińskieg, przewodniczącego sejmowej komisji energetyki, proponowana poselska nowelizacja wnosząc do polskiego prawa zapisy zgodne z unijną dyrektową o OZE, ma oddalić Polskę od kary za ich niewdrożenie i nie będzie mieć wpływu na losy ustawy o OZE. 

Przyjęcie nowelizacji mogłoby jednak zdjąć presję z rządu i parlamentu w sprawie prac nad ustawą o OZE, w efekcie oddalając w czasie moment jej przyjęcia. 

W związku z tym, Koalicja Klimatyczna i Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej apelują do rządu o przyspieszenie prac nad niemalże gotowym projektem ustawy o OZE, a także o przyjęcie go przez Radę Ministrów i wprowadzenie do obrad w parlamencie – jako jedynego dokumentu związanego z regulacjami dla branży energetyki odnawialnej, który spełni zarówno wymogi unijnego prawa jak i oczekiwania obywateli oraz przedsiębiorców w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. 
pp, gramwzielone.pl