Ministerstwo Gospodarki: intensywnie pracujemy nad ustawą o OZE

Ministerstwo Gospodarki: intensywnie pracujemy nad ustawą o OZE
foto: Prajar90, wikimedia cc-by-2.0

{więcej}Jak informuje dzisiaj cire.pl powołując się na Janusza Pilitowskiego z Ministerstwa Gospodarki, prace nad nowym projektem ustawy o OZE idą zgodnie z planem. 

Po ostatnich informacjach o przygotowaniu poselskiego projektu nowelizacji Prawa Energetycznego i obawach branży, że może ona być alternatywą dla ustawy o OZE, resort gospodarki uspokaja, że prace nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii nadal intensywnie trwają, a jej projekt znajduje się już w Biurze Prawnym resortu. 

REKLAMA

Ministerstwo Gospodarki zapewnia jednocześnie, że na prace nad projektem ustawy nie ma wpływu poselski projekt nowelizacji Prawa Energetycznego, którego wniesienie do parlamentu zdaniem m.in. Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej może oddalić przyjęcie odrębnej ustawy dla OZE.

REKLAMA

Poselska inicjatywa skupia się na tym, by szybko implementować do polskiego prawa niezbędne elementy dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Wynika to z faktu, że Komisja Europejska wystosowała już uzasadniona opinię, która jest ostatnim etapem przed postępowaniem o ukaranie Polski za niewdrożenie dyrektywy na czas – na łamach cire.pl tłumaczy powody przygotowania nowelizacji PE Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w resorcie gospodarki, zapewniając, że poselska nowelizacja PE nie jest konkurencją dla rządowych planów przyjęcia nowych regulacji dla rynku OZE w postaci odrębnej ustawy, nad którą Ministerstwo Gospodarki pracuje już od wielu miesięcy. 
gr