Rozporządzenie taryfowe. Taryfa pod EV i bonifikaty dla odbiorców

Rozporządzenie taryfowe. Taryfa pod EV i bonifikaty dla odbiorców
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Wpisano do niego m.in. mechanizm bonifikat, z których w określonych przypadkach będą mogli skorzystać odbiorcy energii.

Jak informują autorzy rozporządzenia taryfowego, konieczność jego wydania wynika zapisów przyjętej przez parlament w styczniu 2018 roku ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a także przyjętej w grudniu ub.r. ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Wskazane w projekcie rozporządzenia taryfowego szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Ministerstwo Energii ma określać, po konsultacji z URE, biorąc pod uwagę: politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i wykorzystywania energii elektrycznej, równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania skrośnego, przejrzystość cen i stawek opłat oraz potrzebę rozwoju drogowego elektrycznego transportu publicznego.

REKLAMA

Ponadto w projekcie rozporządzenia taryfowego wprowadzona została, w związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, możliwość utworzenia odrębnej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby drogowego elektrycznego transportu publicznego, w celu rozwoju tego transportu przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Bonifikaty w rozporządzeniu taryfowym

Dodatkowo rozporządzenie taryfowe ma wprowadzić przepisy regulujące udzielanie bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców energii.

Zgodnie w nowymi przepisami bonifikaty za niezachowanie standardów jakościowych będą przyznawane automatycznie, bez konieczności złożenia przez odbiorcę wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego.

REKLAMA

Natomiast w przypadku bonifikat z tytułu niezachowania parametrów jakościowych energii elektrycznej, odbiorca będzie musiał złożyć wniosek w celu uzyskania stosownej bonifikaty. Jak uzasadniają autorzy projektu rozporządzenia, złożenie wniosku przez odbiorcę w tym przypadku będzie konieczne, gdyż przedsiębiorstwa dystrybucyjne, w celu potwierdzenia nieprawidłowych parametrów jakościowych energii elektrycznej, muszą przeprowadzić badanie na sieci w miejscu przyłączenia odbiorcy.

Nowe przepisy rozporządzenia taryfowego zakładają ponadto, że gdy w danej lokalizacji z jednego obwodu zasilanych jest kilka punktów poboru energii, to wystarczy, aby jeden odbiorca złożył wniosek o bonifikatę, a pozostali, których dotyczyły przerwy, automatycznie będę mieli je wypłacane.

Jak zauważają autorzy rozporządzenia, brzmienie obecnego przepisu jest niejednoznaczne i może oznaczać zarówno wskazanie odbiorcy dopuszczalnego czasu przerw w dostarczaniu energii, którego przekroczenie skutkuje udzieleniem bonifikaty, jak również wskazanie czasu tych przerw, które doprowadziły do udzielenia bonifikaty. W sytuacji, gdy już po przekroczeniu dopuszczalnego czasu łącznych przerw w ciągu roku dochodzi do następnych przerw, można na fakturze wskazywać czas łącznego przekroczenia od początku roku, jak również tylko czas od wystąpienia poprzedniej przerwy, która została już objęta bonifikatą – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia taryfowego.

Autorzy rozporządzenia taryfowego zwracają ponadto uwagę, że w dniu 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady naliczania bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorcy wprowadzonych rozporządzeniem ME z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Jednak w tym terminie, z przyczyn obiektywnych, nie jest możliwe przystosowanie się w pełni operatorów systemów dystrybucyjnych oraz spółek obrotu energią elektryczną do zmian – piszą autorzy rozporządzenia, wskazując na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia go w życie.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, ma ono wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o